Skocz do zawartości

Fabio

Emeryci

Zawartość dodana przez Fabio

 1. Fabio

  Proszę się wpisać według wzoru: Nick: Imię i nazwisko postaci: ID postaci:
 2. Fabio

  Temat, w którym będą zamieszczane cotygodniowe rozliczenia. 10.02.2018r. - 17.02.2018r. Awanse: @Chlebek95 - Nadinspektor @kuukis - Starszy posterunkowy - Starszy posterunkowy @Feniks - Sierżant (dwa awanse z uwagi na dłuższy okres czasu pracy bez awansu) @Aaki - Starszy Posterunkowy - Starszy Posterunkowy Uwagi: - Brak wyrobionej wymaganej normy minut, degradacja (nie widnieje to na pliku graficznym, bo o tym zapomniałem, nie będę już tego zmieniał). Po premię proszę zgłaszać się do mnie, w tym tygodniu premię otrzymały dwie osoby z uwagi na drobną zmianę, która w tej kwestii nastąpi.
 3. Fabio

  Temat na zasadach takich samych jak u medyków i milicjantów. Wstawiamy tu jedynie posty, zawierające zdjęcia a te odnośnie dyskusji to w odpowiednim do tego temacie. W temacie można pokazać jak fajnie spędza się czas wśród holowników, albo jakieś inne fajne zdarzenia :cool: Pomoc przy evencie, konwój: i zlecenie poboczne:
 4. Fabio

  Grałem znacznie więcej niż ty, i wystarczy. Tobie zalecam to samo. Analizowałem to pod różnymi kątami, i nawet jako ułatwienie dla mnie czy dla kogo innego jako przejazd to zbytnie ułatwianie. I dlatego jestem na nie, co za dużo to nie zdrowo. Może od razu skróty z każdego miejsca i wtedy można wywalić wykroczenie związane z tym?
 5. Fabio

  To teraz będą uciekać do innego wymiaru przed naszym wymiarem sprawiedliwości.
 6. Fabio

  Szczerze mówiąc to niepotrzebne to skróty, głupi ten wyjazd bezpośrednio na autostradę. Ja na nie.
 7. Fabio

  Wiadomo coś na temat pojawienia się starych propozycji w trackerze? Obecnie są w sekcji SAMP, ale nieposortowane z tego co widać.
 8. Wyciągnęliście kanapki z plecaka?

  1. Lemon.

   Lemon.

   No właśnie nie

 9. Fabio

  Regulamin Policji I. Ogólne zasady pracy: a) Policjant w czasie służby zobowiązany jest do noszenia munduru (skinu) policyjnego oraz pełnienia służby w dni robocze od 9:00 do 21:00, a w weekendy od 10:00 do 21:00. b) Nie można przewozić osób niepracujących w policji. Wyjątkiem jest podwiezienie gracza do najbliższego pojazdu. c) Funkcjonariusz ma obowiązek wypełniać polecenia swoich przełożonych. d) Nie jest obowiązkiem dokumentowanie każdego wykroczenia jednak zaleca się to, gdyż są wymagane jako dowód w przypadku zaległego mandatu. e) Nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż trzy dni skutkuje zwolnieniem. f) Minimum, jakie należy wyrobić tygodniowo wynosi 300 minut. Funkcjonariusz, który nie wypełni tego progu otrzyma wypłatę proporcjonalną do przepracowanych minut. g) Policjant przyjęty na stanowisko posterunkowego policji, musi przejść obowiązkowe szkolenie, które ma za zadanie zaznajomić z podstawami pracy. h) Okres próbny kończy się wtedy kiedy zadecyduje o tym generalny inspektor policji i nadinspektor oraz funkcjonariusz pomyślnie zda egzamin. i) Osoba, której podanie zostało zaakceptowane w naborze, ma obowiązek zgłosić się w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników naboru. Jeżeli nie zrobi tego w tym czasie, jego kandydatura zostanie odsunięta. j) Zakaz parkowania pojazdów prywatnych w podziemnym parkingu. k) Pojazdy prywatne po zwolnieniu się należy zabrać z parkingu policyjnego w przeciągu tygodnia, w przeciwnym razie pojazd zostanie odholowany do hangaru pomocy drogowej. l) Zakaz zawracania na autostradzie celem dokonania kontroli na graczu który porusza się przeciwległym pasem ruchu. (Nie dotyczy jeżeli gracz popełnił wykroczenie) II. Zasady dotyczące służby: a) Funkcjonariusz jako stróż prawa jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego i regulaminu frakcji. Przepisy nie dotyczą tylko i wyłącznie kiedy policjant porusza się UPRZYWILEJOWANYM POJAZDEM tj. z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi. b) Rozmowę z zatrzymanym policjant prowadzi w sposób stanowczy, asertywny i kieruje się wolą pomocy graczom. Zakazuje się ubliżać graczom, obrażać ich oraz prowokować. W rozmowie należy używać w miarę możliwości pełnych zdań, unikając skrótów myślowych. c) Zakaz kontrolowania gracza częściej niż 3 razy na 15 minut przez jednego policjanta, tzn. w ciągu 15 minut jeden gracz nie może być kontrolowany więcej jak 3 razy przez tego samego policjanta. d) Pojazdy specjalne (Enforcer, S.W.A.T) są dostępne tylko podczas eventów lub za wyraźną zgodą generalnego inspektora policji bądź nadinspektora. e) Radiowozami nieoznakowanymi mogą poruszać się wyłącznie funkcjonariusze, którzy: Zasłużyli na to swoją sumienną pracą Zostali wyznaczeni przez szefostwo Posiadają co najmniej stopień starszego aspiranta Nie mają na koncie żadnego ostrzeżenia f) Dozwolone jest użycie broni: Po trzech prośbach odnośnie zatrzymania się, gracz nadal ucieka Kiedy napastnik atakuje jakiegokolwiek gracza lub niszczy mienie Do niszczenia porzuconych pojazdów publicznych (w przypadku braku pomocy drogowej) g) Jeżeli policjant chce załatwić prywatne sprawy w czasie służby, w tym celu musi przelogować się na drużynę Truckerzy. Nie może to trwać dłużej niż piętnaście minut. h) Policjant nie może być uczestnikiem żadnych zabaw (eventy, konwoje itp.) w czasie służby bez przelogowania się na drużynę Truckerów. i) Oznakowany radiowóz nie może być przemalowywany oraz tuningowany. j) Radiowozy nieoznakowane można przemalowywać na dowolny kolor (za wyjątkiem różowego) oraz tuningować. k) Policjant ma obowiązek pozostawiać służbowy pojazd: na bazie policji na wyznaczonym miejscu parkingowym w nienagannym stanie z zamkniętymi drzwiami, wyłączonymi światłami, sygnałami świetlnymi oraz radiem od stopnia st.sierżanta za zgodą generalnego inspektora lub jego zastępcy w innym miejscu niż baza policji l) Bezwzględny zakaz zabawy kolczatkami - ich użycie jest dozwolone tylko w czasie pościgu. m) Kategoryczny zakaz przyjmowania łapówek pod karą zwolnienia DYSCYPLINARNEGO i brakiem możliwości ponownego zatrudnienia. n) Funkcjonariusze mogą poruszać się : motocyklami jeżeli posiadają stopień co najmniej sierżanta FBI Rancherami oraz innymi nieprzydzielonymi radiowozami (z wyjątkiem nieoznakowanych) jeżeli posiadają stopień co najmniej starszego sierżanta innymi oznakowanymi nieprzydzielonymi radiowozami (Z wyjątkiem, FBI ranchera, motocykla, FBI trucka) bez względu na posiadany stopień jeżeli pojazd przydzielony do funkcjonariusza został zwrakowany i nie ma możliwości naprawienia go (brak PD) o) Nieprzydzielone pojazdy trzeba po zakończonej służbie odstawić na swoje miejsca w stanie technicznym 100% oraz z maksymalnym brakiem 5 litrów w baku. p) Jako, że policja pilnuje również porządku na drodze - w przypadku zauważenia porzuconego pojazdu, funkcjonariusz jest zobowiązany do wezwania pracownika Pomocy Drogowej w celu usunięcia utrudnienia na drodze lub samoczynnego zniszczenia go (w przypadku pojazdu publicznego i braku pracowników PD). r) Funkcjonariusze policji nie mają obowiązku reagowania na wezwania puste lub które nie zawierają żadnych konkretnych informacji. s) Zasady dotyczące wagi: Kierowca nie może odmówić pojechania na wagę, jeśli posiada przemyt Kierowca może odmówić pojechania na wagę, jeżeli w okresie między pierwszym wezwaniem do zatrzymania, a zatrzymaniem nie było jej na minimapie ś) Zasady dotyczące AFK: Istnieje całkowity zakaz wykonywania czynności służbowych na AFK Maksymalny dozwolony czas AFK wynosi dziesięć minut, gdy na serwerze przebywają inni policjanci, natomiast w przypadku, gdy nie ma żadnego z nich, maksymalny czas to PIĘĆ minut. W przypadku dłuższej nieobecności należy opuścić serwer. t) Zasady dotyczące patroli: Jeżeli liczba aktywnych policjantów jest większa niż cztery, to przynajmniej trzech z nich musi aktywnie patrolować teren Kiedy na serwerze jest dwóch lub więcej aktywnych policjantów, to mają oni obowiązek rozmieścić się po mapie tak aby kontrolować możliwie jak największą przestrzeń Maksymalny czas biernego patrolu (obserwowania terenu bez poruszania się) wynosi 10 minut. u) Funkcjonariusz ma obowiązek wystawienia mandatu za utrudnianie pracy policji graczowi jeśli ten go śledzi lub jeździ za nim. Jeśli gracz nadal będzie to robił to otrzyma kolejny mandat, aż zaprzestanie takiej aktywności. Dopuszcza się również, zastosowanie ostrzeżenia słownego za pierwszym razem. v) Generalny inspektor i nadinspektor mogą przebywać na afk dowolną ilość czasu przy obserwacji służby innego policjanta. w) Pościg ma miejsce wtedy, gdy gracz ignoruje co najmniej dwa wezwania do zatrzymania, nie zmniejsza prędkości a docelowo nie zatrzymuje się. x) Sygnałów można użyć tylko w następujących sytuacjach: Podczas eventu Przy zatrzymywaniu gracza lub pościgu Dojazd do wezwania oraz gracza, na którym ciąży zaległy mandat y) Dozwolone jest prowadzenie patroli w dwójkach, jeżeli liczba graczy na jednego policjanta wynosi mniej niż 7 (liczba graczy/liczba policjantów = <7). Wtedy jeden policjant prowadzi radiowóz oraz mierzy prędkość, a drugi przeprowadza wszystkie inne czynności. W tym przypadku, każde nawet bardzo krótkie odejście od komputera należy obowiązkowo zasygnalizować, wejściem na AFK (/zw). z) W przypadku utracenia nieprzydzielonego policyjnego pojazdu należy poinformować o tym fakcie generalnego inspektora lub nadinspektora. ź) Zakaz przeprowadzania kontroli w miejscach niebezpiecznych tj. mosty,wiadukty, tunele (jeżeli gracz się zatrzyma w takim miejscu, należy przejechać razem z nim w bezpieczniejsze miejsce) oraz zawracania na autostradzie w celu dokonania kontroli kiedy gracz nie popełnił żadnego wykroczenia. III. Mandaty a) Zabronione jest wystawienie innej kary niż zawarta w taryfikatorze. b) Zakaz naliczania mandatu za wykroczenie którego gracz nie popełnił c) Mandaty zaległe muszą być umieszczane w odpowiednim temacie na forum d) Zaległy mandat wystawia się w przypadkach gdy: gracz opuszcza serwer wykroczenie zostało wykryte kiedy gracz nie był obecny na serwerze (także AFK) e) Policjant ma obowiązek niezwłocznie informować o wystawieniu zaległego mandatu w w/w temacie, poprzez edycję swojego własnego posta i dopisanie w nim "wystawiony", można użyć przekreślenia danych dot. mandatu lub zacytowanie posta innego funkcjonariusza i dodania adnotacji "wystawiony". f) Przed wystawieniem mandatu policjant ma obowiązek sprawdzić czy gracz otrzymał już upomnienie. Każdemu graczowi przysługuje jedno upomnienie, jeżeli podczas zatrzymania nie podjęto ucieczki. Gracze którzy posiadają mniej niż 50 score mogą otrzymywać kolejne upomnienia. Decyzja o nadaniu kolejnego upomnienia jest podejmowana przez policjanta, który bierze pod uwagę zachowanie gracza, stopień szkodliwości popełnionego wykroczenia i wolę poprawy. g) Upomnienie nie jest nadawane graczom za dm oraz atak na policjanta. Gracz otrzymuje karę zgodną z taryfikatorem h) Policjant ma obowiązek przed każdym wejściem do gry sprawdzać temat z zaległymi mandatami w celu namierzenia uciekiniera podczas poprzedniej próby wystawienia mandatu. i) Nie istnieje maksymalny próg wystawionego mandatu. j) Zaległy mandat, który po upływie 30 dni od daty wpisania nie został wystawiony, ulega przedawnieniu. k) Mandaty za zmęczenie, zbyt wysoki poziom alkoholu i zbyt niski stan pojazdu mogą zostać wystawione tylko wtedy, gdy gracz był widziany przez policjanta podczas jazdy. Jeżeli gracz popełnił któreś z wyżej wymienionych wykroczeń, jednak w momencie podjęcia kontroli lub bezpośrednią przed nią nie poruszał się pojazdem, mandat go nie obowiązuje. l) Przy ucieczce (wyjściu z serwera) podczas wystawiania mandatu, należy pomnożyć podwójnie mandat. W przypadku wielokrotnej ucieczki nie zwiększa się wartość zaległego mandatu. m) Mandat na odległość można wystawić w następujących sytuacjach: Gracz zginął podczas pościgu Policjant otrzymał zgłoszenie dot. DM a na ekranie pojawił się killmessage Gracz wyszedł z serwera podczas pościgu n) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub braku funduszy na jego opłacenie, policjant zamienia wartość pieniężną na karę wiezienia w przeliczeniu, każde 100$ = 1 minuta pobytu w więzieniu. o) Pracownicy pomocy drogowej mogą poruszać się po autostradzie pojazdem "Dozer". Jest to część pracy związana z "holowaniem" jednośladów IV. Urlopy: a) Urlop należy zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie, minimalnie z dwudniowym wyprzedzeniem przed rozdaniem wypłat. b) Każdy funkcjonariusz ma prawo do wzięcia urlopu w wymiarze: 10 dni roboczych (14 dni z weekendami) w ciągu miesiąca kalendarzowego. Nie dotyczy posterunkowych, którym urlop nie przysługuje. c) Urlop krótszy niż trzy dni w jednym okresie rozliczeniowym nie zwalnia od wyrobienia wymaganej normy minut. d) Funkcjonariusz wracający z urlopu musi przepracować jeden pełny okres rozliczeniowy. Jest to warunek konieczny, aby uzyskać kolejny urlop. e) Dłuższą nieobecność niż przysługujący urlop należy zgłaszać generalnemu inspektorowi policji. V. Kary: Kary będą rozpatrywane dla każdej sytuacji osobno. W każdym przypadku generalny inspektor zastrzega sobie prawo do zwolnienia pracownika bez kary a) Kary za odejście policjanta na okresie próbnym - 300 score b) Kary za odejście policjanta w okresie pierwszego miesiąca pracy (od momentu zatrudnienia) - 18% score gracza, nie mniej niż 500 score c) Kary za odejście policjanta przed upływem 60 dni pracy - 80 score d) Zwolnienia dyscyplinarne - 35% score gracza, nie mniej niż 750 score. e) Kara za ułatwianie graczom łamania przepisów ( tj. łamanie przepisów drogowych, informowanie o pozycji policjantów, zezwalanie na przemyty/przeładowania itd.) lub łamanie przepisów ruchu drogowego samemu 35% score gracza, nie mniej niż 1000 score f) Ostrzeżenia są nadawane policjantom którzy złamali regulamin lub przyjęte normy postępowania w policji. g) Katalog ostrzeżeń: I ostrzeżenie - upomnienie słowne; brak wypłaty w jednym okresie rozliczeniowym,brak możliwości awansu przez najbliższy okres rozliczeniowy. II ostrzeżenie - degradacja;brak wypłaty w jednym okresie rozliczeniowym ;brak możliwości awansu przez najbliższe dwa okresy rozliczeniowe; zwolnienie w przypadku posterunkowego lub starszego posterunkowego III ostrzeżenie - dyscyplinarne zwolnienie. h) Generalny inspektor może zwolnić funkcjonariusza bez żadnego ostrzeżenia, jeżeli uzna jego zachowanie za niedopuszczalne. i) Ostrzeżenie jest usuwane kiedy zadecyduje o tym generalny inspektor lub nadinspektor. VII. Premie: a) Każdy pracownik frakcji ma równe szanse na otrzymanie premii. b) Premia jest przyznawana przez generalnego inspektora policji osobom, które wykazały się wysoką aktywnością lub zasłużyły nienagannym zachowaniem. c) Wysokość premii nie może przekroczyć 50000$ w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza. d) Generalny inspektor policji zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania premii. e) Premię może otrzymać maksymalnie 4 policjantów w jednym okresie rozliczeniowym. VIII. Egzaminy: a) Każdy funkcjonariusz przed końcem okresu próbnego (stopień posterunkowego) musi obowiązkowo przejść egzamin. b) Egzaminatorem jest generalny inspektor lub osoba przez niego wyznaczona. c) Egzamin składa się z odegrania nie więcej niż 3 scenariuszy testowych. d) Scenariusze testowe nie są ogólnodostępne. e) Przed rozpoczęciem scenariusza egzaminator powinien przekazać założenia. Jeżeli ich nie przekazał wszystko odbywa się zgodnie ze stanem faktycznym tzn. jeżeli egzaminator ma 2000 score zakładamy że symulowany uciekinier ma również 2000 score, jeżeli na serwerze jest 3 policjantów w symulowanej sytuacji również obecnych jest 3 policjantów. f) Egzaminowany jest oceniany wg. następujących kryteriów (pierwszy punkt najwyższa waga, ostatni najniższa): Działanie zgodne z regulaminem Sposób rozmowy z zatrzymanym Czas potrzebny do zatrzymania gracza Zachowanie w niekonwencjonalnych sytuacjach g) Funkcjonariusz, który nie zda egzaminu poprawkowego lub nie otrzyma zgody na egzamin poprawkowy zostaje zwolniony. h) Na wniosek osoby egzaminowanej, która nie zdała egzaminu, generalny inspektor może zadecydować o możliwości poprawy egzaminu. Wniosek należy złożyć w formie dowolnej w wiadomości prywatnej. Wniosek należy złożyć nie później niż 24 godziny po zakończonym egzaminie. i) Egzamin poprawkowy kosztuje 50000$, które są wpłacane na konto frakcji bez możliwości zwrotu pieniędzy. j) Termin egzaminu wyznacza generalny inspektor policji lub osoba przez niego wyznaczona. IX. Odwołania od mandatów: a) Odwołania od mandatów rozpatrywane są tylko i wyłącznie przez generalnego inspektora policji i/lub nadinspektora. W przypadku, gdy jest to odwołanie od mandatu, które tyczy się nadinspektora, to rozpatruje go generalny inspektor, a w jego przypadku robi to ministerstwo frakcji. b) Błędne wystawienie mandatu nie wiąże się z żadną karą dla funkcjonariusza, wyjątkiem w tej sytuacji może być naganne zachowanie policjanta lub rażące złamanie regulaminu. X. Obstawa eventów: a) Policjanci mogą uczestniczyć w obstawianiu konwoju jedynie za wiedzą generalnego inspektora lub nadinspektora. b) Jeżeli na serwerze nie ma policjantów, którzy nie uczestniczą w obstawie eventu obowiązkowo, należy wejść na AFK. c) Na czas eventu, dowodzenie nad zaangażowanym w wydarzenie policjantami przejmują administratorzy i organizatorzy. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. d) Funkcjonariusze, którzy zostali wyznaczeni lub sami zgłosili się do obstawy wydarzenia muszą się sami zorganizować przy współpracy z organizatorami eventu. e) Jeżeli dany policjant nie uczestniczy w obstawie eventu, ma on OBOWIĄZEK patrolować aktywnie teren i normalnie wykonywać swoją pracę. Autorzy regulaminu: @Fabio oraz @Chlebek95
 10. Fabio

  Cztery dni to krótki okres czasu, a jak ktoś nie może tego wytrzymać i uszanować, no to jego problem. Na nie.
 11. Fabio

  Pełna zgodność z użytkownikiem @Liq. Mnie praca w policji nudziła szybciej niż PD (:D). Myślę, że taki powiew świeżości poza kilkoma malkontentami by się przyjął, osobiście widzę w tym pozytywy. Dziesięć lat była widoczność nicków, może czas wreszcie na zmiany? To byłoby z pewnością coś nowego.
 12. Fabio

  A ja też jestem na tak, tak też zagłosowałem w ankiecie. Oczywiście uwzględniłbym parę przypadków, w których widoczność być powinna, przykłady: 1. Pracownicy frakcji tacy jak medycy czy mechanicy, powinni być widoczni, jeśli chodzi o nicki na mapie dla policjantów. Pracownik frakcji powinien być z góry ogarnięty, więc nie ma co utrudniać działania między tymi frakcjami. 2. Osoba wzywająca Policję oczywiście powinna być otagowana jak należy, żeby wiedzieć gdzie jechać. Nick dla ułatwienia też bym zostawił. Pomysł fajny, na próbę zawsze można sprawdzić, ale osobiście uważam, że wymagałby paru dopracowań ze strony skryptu, bo samo ukrycie nicków i tyle może mieć plusy, ale także minusy. Edit: Aha, i oczywiście pozostałe teamy powinny mieć możliwość widzenia się na mapce, czy to truckerzy, czy pracownicy firm/frakcji. Niewidoczność byłaby dla policjantów. Inaczej to nie ma sensu.
 13. Fabio

  Mi tam się podoba, jestem za.
 14. Fabio

  A ja polecam filmweb, osobiście to nie chcę mi się pisać tam opinii o filmach, nawet krótkich (może 2-3 razy tak zrobiłem :D), wystarczy że ma w miarę dobrą ocenę. Może ktoś korzysta, mój filmweb, ew. zapraszam do dodania do znajomych. http://www.filmweb.pl/user/Fabiosek
 15. Generalnie to jest tak, że teoretycznie i praktycznie masz te uprawnienia, możliwość wykorzystania tego etc, ale jak kiedyś Raiden też tak miał w związku z zajmowaniem się rozładunków, to jakoś nie kolidowało to zbytnio z pracą w Policji. Wiadomym jest, że teoretycznie będąc w adminsitracji należałoby nie ułatwiać sobie za bardzo, tak żeby nie było to na niekorzyść graczy - typu fixanie się, leczenie etc, gdy są pracownicy frakcji, ale praktycznie nikt raczej tego nie robi. Skoro ktoś jest w administracji, to ma takie zaufanie od reszty osób, a zwłaszcza u głównej administracji, która też na podstawie różnych czynników do administracji Cię przyjęła i darzy cię w ten sposób zaufaniem. Mimo tego, że pewnie nie da się tego sprawdzić, to gracze nie są głupi i w przypadku wykorzystywania takiego czegoś na własną korzyść (w zasadzie nie ma żadnej poza ukaraniem, ale to już inna bajka :D) szybko by się zorientowali. Ja tam patrząc na to z różnych perspektyw nie miałbym nic przeciwko czemuś takiemu, gdyby ten panel był wyłączony, a w przypadku jego musu bycia i gry pracy w policji.. coż, ja osobiście bym tak nie grał, ale nie widzę powodu dlaczego ktoś inny by nie mógł, byleby tego faktu nie wykorzystywał. Chyba wystarczająca odpowiedź.
 16. Fabio

  Sorry za wypowiedź w apelacji, ale jak mnie dotyczy to chyba nikt mnie nie zwarnuje. O jaką obrazę chodzi?
 17. Fabio

  Nie pamiętam czy to już proponowałem (zapewne tak), ale w związku ze zmianą osoby zajmującej się wywiadami oczekiwałbym (jako czytelnik), żeby każdy kolejny wywiad nie był taki sam, nie był monotonny, pytania nie były utartym schematem, który pojawia się co tydzień w piątek i zaczyna się od "To może na początek...". Niech pytania nie będą rozwijane o to, czego nikogo nie interesuje (jak kogoś interesuje jaka jest pogoda w danym regionie to niech sobie sprawdzi w Google, a nie w wywiadzie, gdzie pogoda z dnia na dzień może ulec zmianie). Jeśli pytania będą tyczyły się np. osób z administracji, a w każdym z nich będzie coś w stylu "Co dla nas szykujecie?", a każdy kolejny napisze coś w stylu "To niespodzianka", to nie ma to sensu, bo z góry wiadomo, że jest to w głównej mierze tajemnica i jak będzie miała zostać upubliczniona, to zostanie, a inny administrator nie udzieli takich informacji skoro od poprzedniego też się nie udało, to raczej mocno oczywiste. I żeby wywiady nie przerodziły się w wywiady z 3/4 graczami PTS'a, osobami, które mają staż zaledwie tydzień, bo takie wywiady nie miałyby sensu. O co zapytałbyś takiego gracza? Oto jak zaczęła się jego przygoda, czy ile już gra? :D. To tylko sugestia oczywiście z mojej strony, wywiady są okej, gdy coś wnoszą, a nie są biografią wszystkich graczy Polskiego Truckerskiego Serwera. Anonimowe pytania też są okej, ale te głupkowate i nic niewnoszące psują odbiór wywiadu, na przykład "Czemu jesteś takim napem?" - to tylko gra, ale takie coś nie jest w ogóle ani ciekawe ani merytoryczne, lepiej przyjmować tylko takie, które takie są, a jak takich nie ma, to nie przyjmować wcale. Pozdro. Oczywiście, postaram się aby te wywiady nie były monotonne, mam nadzieję, że się spodobają. W miarę możliwości będę próbował rozwijać dany temat, a nie przeskakiwać od razu na coś zupełnie innego.
 18. Fabio

  Ta pomarańczowa radiolka totalnie nie pasuje, wygląda jak jakieś taxi.
 19. Fabio

  Niepotrzebne to, nawrzucanie takich strzałek psuje tylko odbiór. Na nie.
 20. Fabio

  Elo, to samo pytanie. Ktoś pyka? Jakiś serwerek poleca? Nie wiem czy Iwan gra jeszcze, ale gdyby tak to byłyby już trzy osoby, ja, on i Liq.
 21. Fabio

  Takich mapek było sporo, i zawsze kończyło się to tak samo. Szybciej jest zapytać graczy, nie trzeba przecież znać lokalizacji wszystkich baz na pamięć, gdzie ktoś może często je zmieniać (w sensie większa częstotliwość niż we frakcjach, które mają niezmienne bazy od dłuższego czasu, lat).
 22. Fabio

  To ja też xD.
 23. Fabio

  "Propozycje filtrów"

  W trackerze w prawej dolnej części forum jest coś takiego jak "Propozycje filtrów", a na dole możliwość ich wyboru. Oczywiście jest to filtrowanie co do statusu danego zgłoszenia, np. wybranie "zaakceptowane" wyświetli nam tylko te, które mają ten status. Proponuję poprawić nazewnictwo, bo bynajmniej nie jest to proponowanie innych filtrów (statusów), a Filtrowanie na podstawie wybranych, najlepiej po prostu "Filtruj według:".
 24. Fabio

  Archiwum shoutbox

  Witam. W poprzedniej wersji forum nie było widoczności zbyt dużej ilości postów na SB, jak coś przeleciało to trudno, ale zakładam, że mimo wszystko były one dostępne, czytaj: nie czyszczone. Obecnie działa to tak, że można to wczytać przy użyciu "Załaduj więcej" i chyba nie ma nawet konkretnego limitu co do tego, ale proponowałbym, żeby działało to na zasadzie "Archiwum Shoutbox", czyli tak jakby "strony", tak jak to obecnie działa w statusach (tu akurat według mnie jest to zbędne).
 25. Fabio

  Ikonka "Lubię to"

  Według mnie to serduszko jest nietrafne, to byłoby coś typu "Uwielbiam to", proponowałbym zmienić to po prostu na ikonkę łapki w górę.
×