Skocz do zawartości
Gość Busterinho

Regulamin

Rekomendowane odpowiedzi

Gość Busterinho

Regulamin Pomocy Drogowej

Zasady ogólne
1. Każdy pracownik pomocy drogowej zobowiązany jest do przeczytania regulaminu oraz zapoznania się z nim.
2. Po zakończonej pracy holownik odstawiamy na bazę lub pod miejsce zamieszkania (od rangi Mechanik).
3. Należy dbać o porządek na bazie.
4. Holowniki odstawione na bazę muszą mieć minimum 2/3 paliwa oraz 100% HP.
5. Przed wyjazdem do zgłoszenia musi być uiszczona wpłata za określoną usługę. Jeżeli klient nie dokona wpłaty, mamy prawo odmówić mu usługi. Mechanicy mają obowiązek pobierać opłatę za wykonywane usługi od każdego gracza (z wyjątkiem pracowników Pogotowia przy każdym rodzaju zgłoszenia oraz członków PTS klubu w przypadku naprawy).
6. Godziny pracy każdego pracownika są od 10:00 do 22:00.
7. Niedziele oraz Święta są dniami wolnymi od pracy.Tj. Pracownik nie ma obowiązku logowania się na frakcje w tym dniu (regulamin Go wciąż dotyczy).
8. Obowiązuje całkowity zakaz dorabiania na postaci zatrudnionej do frakcji. Po godzinach pracy macie możliwość przelogowania się na drugą postać i wozić na niej towary, nie wzbogacając przy tym głównej postaci.
9. Pracujemy używając tylko pojazdów frakcyjnych. W godzinach 22:00 - 08:00 mechanicy wyjątkowo mogą pracować jeżdżąc pojazdami prywatnymi.
10. Urlop dłuższy niż 4 dni zgłaszamy w wyznaczonym do tego temacie.
11. Sprawy prywatne załatwiamy przelogowując się na truckerke.
12. Blip funkcjonariusza policji po wykonaniu zlecenia należy bezwzględnie usunąć, w przeciwnym razie pracownikowi grozi kara wydalenia z frakcji (-1000 score).
13. Wyrażanie się z szacunkiem do innych graczy oraz okazywanie godnej postawy to podstawa.
14. Klienci wypełniający raporty i notorycznie niepłacący za usługi mogą zostać przez pracownika zignorowani. Pracownik ma również możliwość odmowy wykonania usługi klientowi, który wymaga dojazdu na Mount Chilliad.
15. U każdego pracownika okres próbny trwa różnie. Zależy to zazwyczaj od aktywności i jakości wykonywanej pracy. Od stanowiska starszego mechanika istnieje możliwość zwolnienia się bez konsekwencji.
16. Po dostaniu się do pomocy drogowej każdy pracownik ma obowiązek wpisania się na listę postaci co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
17. Zakaz dawania sobie /zw na potrzeby różnych form rozrywki.
18. Pracownik zobligowany jest do wyrobienia minimalnej tygodniowej normy w wymiarze 300 minut (5 godzin). Za wyrobienie normy wypłacana jest pełna kwota wpisana w składzie przy danym stanowisku. W przypadku braku wyrobionej minimalnej normy 300 minut pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.
19. Pracownik, który w ciągu trzech dni od terminu upływu urlopu nie pojawi się na serwerze zostanie zwolniony bez kary (jeżeli przepracował pełne 4 okresy rozliczeniowe, w przeciwnym razie będzie karany według "taryfikatora kar"). 
20. W razie incydentu policjant może zamówić darmową naprawę dla poszkodowanego w wypadku. Gdy dostaniemy od funkcjonariusza wezwanie do naprawy z tytułem "naprawa dla poszkodowanego", wówczas pracownik Pomocy Drogowej ma obowiązek naprawić pojazd poszkodowanego nie pobierając przy tym żadnych opłat. Opieramy się tylko na wezwaniach od policjantów. Jeżeli takiego wezwania nie dostaniemy, lub wezwanie z wyżej wymienionym tytułem pojawi się od gracza niebędącego policjantem, ignorujemy sprawę.
21. Każdy nowy pracownik jest zobowiązany przejść test przygotowawczy do pracy we frakcji. Test przeprowadza szef frakcji albo instruktor, który przesyła szczegółowy raport z testu definitywnie decydujący o tym, czy dana osoba zostaje we frakcji na okresie próbnym czy nie.

22.  Każdy pracownik w godzinach pracy ma obowiązek używania skina firmowego.
23.  Każdy pracownik ma obowiązek używania modyfikacji, które dodają rejestracje w naczepach.
24.  Pojazd Dozer służy jedynie do transportu porzuconych jednośladów na teren bazy PD. W czasie gdy spychacz nie jest używany w tym celu ma on stać na terenie bazy. Zakazuje się przenoszenia tego pojazdu na haku holownika.

Kary i ostrzeżenia:
1. Odejście pracownika przed upływem okresu próbnego równoznaczne jest z karą 20% score postaci.
2. Odejście pracownika przed upływem 4 okresów rozliczeniowych z wyrobioną pełną normą minut grozi karą 30% score postaci.
3. Zwolnienie dyscyplinarne - 40% score.

4. Rozwożenie towarów na postaci zatrudnionej do pomocy drogowej grozi karą 40% score postaci i wyrzuceniem z frakcji.
5. Przed zwolnieniem się należy zatankować i odstawić swój przydział na bazę. Za niestosowanie się do tego punktu pracownik otrzymuję karę 5% score postaci.

6. Pierwsze ostrzeżenie jest  traktowane jako upomnienie, drugie skutkuje brakiem pensji oraz degradacją na niższe stanowisko, trzecie zwolnieniem dyscyplinarnym. Dyrektor Zespołu może nałożyć dodatkową karę.
7.Ostrzeżenia są usuwane po trzech okresach rozliczeniowych. Dyrektor Zespołu może usunąć je wcześniej jeśli uzna to za stosowne.

Premie i zwroty
1. Za wyrobienie największej liczby minut w tygodniu pracownik otrzymuję premie w wysokości 50 000$, następne trzy osoby otrzymują premię w wysokości 30 000$. Należy mieć na uwadze, że premie nie zawsze zostaną przyznane.
2. Oprócz zwykłych premii, są też również premie uznaniowe, które można otrzymać między innymi za dobrą i sumienną pracę, nie są one przyznawane regularnie, a ich stawka jest różna.
3. O premie i zwroty należy zwracać się bezpośrednio do szefa w ciągu tygodnia od rozliczenia. Po tym terminie premia jak i zwrot przepadają, wyjątkiem są urlopy.

Urlopy
1. Każdemu pracownikowi przysługuje urlop w zależności od posiadanego przez niego stanowiska.
2. W trakcie trwania okresu próbnego nie ma możliwości wzięcia urlopu.
3. Maksymalny czas trwania urlopu to 10 dni w miesiącu.

 

 

 

 

REGULAMIN POJAZDÓW

 

 

 

NIE RESPIĄCYCH SIĘ

 

 

§1 Informacje wstępne

1. Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów nierespiących się (czyt. tych, które po zniszczeniu stają się wrakiem).
2. Wykonano szereg zmian w regulaminie, zalecamy więc do przeczytania go w całości.
3. Każdy pracownik pomocy drogowej ma obowiązek przeczytać regulamin.
4. Nieprzeczytanie regulaminu może w przyszłości wywołać nieoczekiwane skutki.
5. W razie nieścisłości w regulaminie należy skontaktować się z szefostwem.

§2 Informacje ogólne

1. Właściciela pojazdu sprawdzamy używając komendy /wlasciciel.
2. Zabrania się odholowywania pojazdu, którego właściciel jest obecny na serwerze. Tyczy się to również firm i frakcji. Odholowywanie na hangar pojazdów przynależących do danej firmy/frakcji nie może zostać wykonane, gdy jest jakikolwiek pracownik tejże firmy/frakcji.
3. W przypadku znalezienia porzuconego pojazdu, którego właściciel lub pracownik firmy/frakcji jest obecny na serwerze, informujemy go o znalezionym pojeździe. Jeżeli wyżej wymieniona osoba jest AFK, wówczas czekamy z poinformowaniem na jej powrót.
4. Prywatne pojazdy mogą zostać odebrane tylko przez ich właścicieli.
5. Należy dbać o porządek w hangarze.
6. Właściciel (lub kolega z firmy/frakcji) może odebrać pojazd tylko po uiszczeniu wpłaty zgodnej z cennikiem.
7. Bezwzględnie zakazuje się zabierania pojazdu, kiedy w jego pobliżu stoi właściciel, w szczególności radiowozów. Każdy taki wybryk nie będzie traktowany jako żart, a działanie na szkodę frakcji (w tym wypadku szarganie jej mienia w obliczu społeczności serwerowej poprzez niestosowne zachowanie).
8. Jeżeli właściciel pojazdu poda wyraźne wytłumaczenie swojego wyjścia (kiedy wyjdzie i wróci po chwili), wtedy pojazd zwracamy, a właściciel ponosi tylko koszty holowania.
9. Nie odholowujemy pojazdu właścicielowi, który otrzymał timed out. Pojazd odholować możemy po upłynięciu 60 minut od jego timeda.
10. Przed odholowaniem pojazdu należy sprawdzić, czy nie został on wpisany w temacie "zlecenia" przez jego właściciela z podanym konkretnym powodem.
11. Przed odholowaniem auta, który jest w pobliżu salonu należy sprawdzić kto w nim siedział, jeżeli nie było właściciela bądź ostatnim kierowcą był właściciel salonu NIE ODHOLOWUJEMY takiego pojazdu.
12. Pojazdy źle zaparkowane na Truck Stopie ustawiamy jak należy lub prosimy o to właściciela pojazdu.
13. Właściciel komisu ma prawo poprosić o odholowanie pojazdu znajdującego się na terenie komisu.
14. Za błędne odholowywanie pojazdów będą wymierzane kary. Ich wymiar ustala szef. Karą może być upomnienie słowne, kary score i cięcie wypłaty, a w szczególnych przypadkach nawet zwolnienie.
15. Pojazdy pozostawione w Hangarze dłużej niż 14 dni przechodzą we własność salonu samochodowego i będą wprowadzane do wtórnego obiegu.


§3 Odholowywanie pojazdu

1. Pojazd odholować można tylko z miejsca nieprzeznaczonego do zaparkowania.
2. Przed odholowaniem pojazdu należy zrobić zrzut ekranu (F12) miejsca, w którym pojazd został znaleziony.
3. Jeżeli właściciel pojazdu lub pracownicy firmy/frakcji której własnością jest dany pojazd nie jest obecny na serwerze, o znalezisku informujemy dopiero po odholowaniu go na hangar.
4. Po odholowaniu pojazdu na bazę należy poinformować o tym fakcie na forum w odpowiednim temacie.
5. Jeżeli w trakcie holowania pojazdu właściciel będzie stawiał opór, należy zrobić zrzuty ekranu oraz wezwać policję.

6. Zakazuje się odholowywać pojazdy z miejsc takich jak:

 

 

 • Parkingi
 • Truck Stopy
 • Bazy
 • Szpitale
 • Postoje
 • Domy - wyjątkiem jest zgłoszenie przez gracza, jeżeli to nie jego własność stoi na jego posesji. Wtedy takowy pojazd odholowujemy na pobliski parking 
 • Salony komisyjne samochodów i jego okolicy.

7. Pojazdy odholowujemy z miejsc takich jak:

 • Lasy
 • Pola
 • Drogi
 • Pobocza
 • Lotniska (oprócz pojazdów latających)
 • Pustynie
 • Krzaki
 • Tory
 • Załadunki

Regulamin może ulec zmianom.
Regulamin by Legend, Wade.
Edit by Buster, Snixus, Fabio, Blake, Tajniak, Biggie, Slayer, Volff.

Edytowane przez Cumster
Aktualizacja

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×