Skocz do zawartości
Legend

Regulamin firm.

Rekomendowane odpowiedzi

§1 Zasady ogólne
1. Osobami odpowiedzialnymi za firmy są @Buster oraz @Cudak dalej w regulaminie zwani opiekunami firm.
2. Opiekun firm sprawuje opiekę nad wszystkimi firmami działającymi na serwerze.
3. Każdy może założyć własną firmę. Musi on spełnić wymagania podane w TYM temacie.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku dotyczącego firm, jeżeli nie będzie on spełniał wymagań.
5. Jedna osoba może posiadać tylko jedną firmę. Oznacza to również, ze będąc szefem w danej firmie obowiązuje zakaz brania udziału w przetargach.

§2 Finanse
1. Każdy szef, co tydzień musi na forum przedstawiać rozliczenia z zarobionych pieniędzy i przyznanych wypłat, w innym wypadku skutkuje to otrzymaniem kary.
2. Decyzja odnośnie wysokości podstawowych stawek wynagrodzeń w firmach należy do szefa. Jednakże nie może być niższa niż 25%, każde następne muszą rosnąć wraz z kolejnymi szczeblami kariery. Największa stawka przysługuje tym samym wyłącznie szefowi.
3. Zwolnienie się z firmy przed wypłatą, skutkuje jej nie otrzymaniem.
4. Maksymalna kwota, która może zostać wpłacona przy starcie firmy wynosi 2.5 miliona.
5. Istnieje możliwość dodania rangi "Dobroczyńca", wtedy minimalna stawka wypłaty musi wynosić 25% - w firmie może być tylko dwóch dobroczyńców. Złamanie tego punktu wiążę się z karą finansową.
6. Zakaz robienia tzw. "tygodni niższych wypłat", każdy pracownik otrzymuje wypłatę zależną od wynagrodzenia wpisanego w składzie. W przeciwnym razie firma zostanie poważnie ukarana.

 

§3 Praca
1. Nabór w firmie przeprowadzony ma być zawsze w sposób jawny czyt. na forum danej firmy, w odpowiednim do tego temacie. Wszelakie inne sposoby przeprowadzenia naboru będą surowo karane.
2. Na każdą osobę w grze przypada możliwość pracy tylko i wyłącznie w jednej firmie.
3. Po zwolnieniu się z danej firmy należy odczekać 4 dni, aby ponownie zostać dodanym do zespołu.
4. W przypadku, gdy pracownik odchodzi z firmy niezależnie od powodu, aby ponownie dołączyć do drużyny musi jeszcze raz przejść przez wszystkie etapy rekrutacji jak inni (podanie, etc.). Nie obowiązują żadne taryfy ulgowe.
5. Gracz, który aplikuje do jakiejkolwiek firmy i zostanie do niej przyjęty (wynik ogłaszany w temacie z naborem) nie ma prawa anulować swojego podania. Jeśli jednak zmieni zdanie i stwierdzi, że nie chce być w tej firmie (po ogłoszeniu wyników), otrzymuje karę równoznaczną w regulaminie danej firmy.
6. Firmy nie mają limitu pracowników, jednak:
a) te z zestawami muszą gwarantować pracownikowi zestaw
b) te bez - pojazd dla niego
c) zakazuje się przydzielania tym samym 4 osób do jednego pojazdu. Masz 8 zestawów - zatrudnij tylu pracowników!

§4 Map Editor
1. Każda firma, może posiadać tylko jedną bazę. Jedynym wyjątkiem jest osiągnięcie przez firmę poziomu, pozwalającego na utworzenie jej filii.
2. Wszelakie prace w ME, objazdy, obiekty, remonty, bazy etc. należy zgłaszać do osoby zajmującej się tym tj. @Polniak

§5 Zarządzanie firmą
1. Szefowie firm mają zakaz używania opcji "usuń" w temacie Zwolnienia. Jedyną dostępną dla nich jest opcja "ukryj". W przeciwnym wypadku wyciągnięte zostaną konsekwencje
2. Obowiązuje całkowity zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym między innymi:
- Wpłacania przez graczy pieniędzy na konta firmowe - ewentualne kary czy należności należy potrącać z wypłat,
- Zrzekania się wynagrodzeń na rzecz firmy - każdy pracownik musi otrzymać taką wypłatę, na jaką zapracował,
- Nakładania fikcyjnych kar i należności.
3. Przy rezygnacji szefa firmy, nowego szefa wyznacza szef ustępujący stanowiska bądź Ministerstwo Firm, które ma prawo do wybrania szefa spoza kadry pracowniczej danej firmy.
4. Każdy szef ma obowiązek założyć temat "Zwolnienia" w swoim dziale, oraz przy zwalnianiu pracownika, podać powód.
5. Firma, która będzie się cechowała ogromną wulgarnością będzie poddana karze finansowej, następnie degradacji poziomu, w skrajnych wypadkach nawet usunięciu.
6. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu bądź w formie "osobistej" (patrz pkt. 12), tzn. gracz w dziale firmy ogłasza przetarg na sprzedaż firmy, wygrywa najlepsza oferta. Szef musi określić sztywną datę i godzinę zamknięcia przetargu i nie ma możliwości zamknięcia go wcześniej.
7. W przypadku sprzedaży firmy, kupujący oraz sprzedający są zobowiązani do pokrycia opłaty w wysokości 500 score (łącznie).. Nie dotyczy dobrowolnego oddania firmy. W przypadku wykrycia przez administrację oszustwa, gracz może zostać zbanowany.
8. W przypadku chęci zamknięcia firmy, gracz zobowiązany jest powiadomić opiekunów co najmniej tydzień wcześniej.
9. Po zakończeniu przetargu zwycięska kwota zostaje opodatkowana w wysokości 25%.

10. Istnieje również możliwość odkupienia firmy od gracza pod warunkiem, że obie strony są zgodne co do warunków sprzedaży oraz ministerstwo firm wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie nie ma mowy o żadnej sprzedaży.
11. Dostęp do panelu firmowego mogą posiadać co najwyżej trzy osoby.
12. Nowy szef po objęciu swojego stanowiska ma obowiązek przepracować na nim dwa miesiące. W przypadku wcześniejszego odejścia ze stanowiska firma zostanie obciążona karą w wysokości 500000$.
13. Przetarg na firmę może ogłosić tylko jej założyciel lub osoba, która firmę odkupiła nie będąc jej pracownikiem. W przypadku przekazania firmy z rąk do rąk, przez wybranie nowego szefa z obecnego składu szef, który firmę otrzymał nieodpłatnie nie ma możliwości sprzedania jej. Założyciel firmy po ponownym odkupieniu nie może jej sprzedać ponownie. Prawo to nie działa wstecz i wchodzi w życie z dniem 03.08.2018.

§6 Pojazdy
1. Zakazuje się jeżdżenia w firmach pojazdami nie zgodnymi ze specyfikacją firmy(czyt. W Petrolu np. nie można jeździć z burtówką, w Zoomie z cysterną etc., dodatkowo firma Military Logistics ma całkowity zakaz poruszania się zestawami).
2. Firmy mają możliwość sprzedania pojazdów do komisu aut używanych. W tym celu wystarczy zgłosić się na PW lub w grze do @WiejskaPyra
3. Firmową osobówką może być tylko i wyłącznie nowy pojazd osobowy dostępny w cenniku w pierwszej kategorii. Aby kupić taki pojazd należy zgłosić się do @WiejskaPyra. Na kupno takiego pojazdu nie obowiązuje zniżka.
4. Zakaz używania specjalnych podmianek nieposiadających kolizji. Osoba korzystająca z takiej podmianki zostanie zwolniona dyscyplinarnie a firma poniesie wysoką karę pieniężną.

§7 Specjalizacje oraz poziomy firm
1. Wnioski o awans firmy na wyższy poziom rozpatrywane są tylko w sobotę po rozdaniu wypłat.
2. Po zaakceptowaniu wniosku o założenie nowej firmy, osoba ubiegająca się może wybrać jedną specjalizację z dostępnych na serwerze - w przypadku zmiany specjalizacji, firma zaczyna z nową od początku.
3. Szef firmy ma prawo do zmiany koloru, nazwy oraz bieżącej specjalizacji firmy za kwotę 250.000$. Zmianę tą można wykonać raz na pół roku, w przypadku zmiany specjalizacji firma zaczyna z nowa specjalizacją od nowa.
4. Firma, która osiągnęła 3 poziom ma prawo do wybrania drugiej specjalizacji za kwotę 250.000$, natomiast firma która osiągnęła poziom 6 może zakupić 3 specjalizację za 350.000$. Ministerstwo Firm, ma prawo odmówić przydzielenia specyfikacji w przypadku gdy będzie ona przeciwna z założeniami firmy - np. Firma zajmująca się żywnością nie będzie mogła rozwozić chemikaliów.
5. Firma nie może zostać zdegradowana na życzenie szefa.

6. Firmy mogą zakupić odpowiednie specjalizacje do ich założeń firmy co przekłada się na rodzaj przewożonych towarów:

  1. Petrol - Ropopochodne i paliwa, Chemikalia
  2. Sprunk Trans Inc. - Napoje
  3. Zoomie - Elektronika, Ładunki drobnicowe, Tekstylia
  4. AS Logistic - Budowlane, Elektronika
  5. TimberTrades - Drewno
  6. Military Logistics - Zaopatrzenie wojskowe, Maszyny i części wojskowe, Przewóz żołnierzy
  7. Stones Express - Kamienie szlachetne
  8. Mecha Industries - Części samochodowe
  9. Agro Gramal - Zboża

§8 Kary firmowe
1. Zwolnienie się pracownika na okresie próbnym od 0 do 300 score.
2. Zwolnienie dyscyplinarne od 0 do 500 score. W zwolnienie dyscyplinarne wchodzi (działanie na szkodę firmy, złe zachowanie itd.)
3. Pracownik może zwolnic się bez kary score jeżeli przepracuje cały miesiąc (nie licząc okresu próbnego)
4. Nowi gracze w firmach do 300 score mogą zwolnić się bez żadnej kary. Niezależnie na jakiej randze stacjonują. W przypadku nagminnego łamania regulaminu, normalnie podlegają karze zawartej w zwolnieniu dyscyplinarnym.
5. Powyższe wartości są obowiązkowe dla firm, które w swoich regulaminach mają wzmiankę na temat kar firmowych.
6. Zakaz przechowywania przemytów na bazach firm. Takie działania będą surowo karane (kary finansowe, degradacje).
a) Wlicza się także rozładowywanie/ładowanie na własnej bazie/filii

7. Anulowanie swojego podania po ogłoszeniu wyników naboru - od 300 do 500 score.
 

Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi karą finansową, degradacją poziomu firmy a w szczególnych przypadkach jej zamknięciem.

Pomocne linki :
http://truckers.com.pl/topic/16269-poziomy-firm/
http://truckers.com.pl/topic/18106-uwolnienie-rynku/

 

Wzór rozliczeń w firmach + program PTS Payment ( Dotyczy szefów Firm.) http://uploadfiles.eu/4k1g4p5k4fqm/Wzor_wyplaty_i_program.rar.html
Rozliczenia w firmach mają pozostawać jawne, tj. cotygodniowe rozliczenie musi zostać uiszczone w odpowiednim do tego temacie w dziale firmy.

Przez Grzan3k,

Mały update co do specjalizacji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodanie nowego punktu. W życie wchodzi w dniu dzisiejszym, zatem każdego szefa proszę o to, by się dostosował.

 

§2.Finanse

6. Szef nie ma możliwości przejścia na rangę Dobroczyńcy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§5.Zarządzanie firmą

11. Istnieje również możliwość odkupienia firmy od gracza pod warunkiem, że obie strony są zgodne co do warunków sprzedaży oraz ministerstwo firm wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie nie ma mowy o żadnej sprzedaży.

12. Minimalna kwota jaka powinna wynosić przy odkupywaniu firmy wynosi: 4 000 000$.

 

Dodane już jakiś czas temu, ale zapomniałem o tym wspomnieć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§3.Praca

5. Gracz, który aplikuje do jakiejkolwiek firmy i zostanie do niej przyjęty (wynik ogłaszany w temacie z naborem) nie ma prawa anulować swojego podania. Jeśli jednak zmieni zdanie i stwierdzi, że nie chce być w tej firmie (po ogłoszeniu wyników), otrzymuje karę równoznaczną w regulaminie danej firmy.

 

Co przekłada się na karę:

§8.Kary firmowe

7. Anulowanie swojego podania po ogłoszeniu wyników naboru - od 300 do 500 score.

 

Proszę szefów o zapoznanie się z tym punktem i dodanie do swojego regulaminu, karę odpowiadającą temu czynowi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§7.Specjalizacje oraz poziomy firm
1. Wnioski o awans firmy na wyższy poziom rozpatrywane są tylko w sobotę po rozdaniu wypłat.

 

Ten punkt ulega zmianie. Aby nie było żadnych niedomówień. Awasne będą przyznawane tylko w sobotę, po wypłatach ale w jakich godzinach to nie ma znaczenia. Czas macie do 00:00 z podsyłaniem ssów i prośbą o awans.

Dodam jeszcze tylko, że publikacje poziomów mogą ulec zmianie, np. awans może nastąpić nie w sobotę a w niedzielę (jednakże po uprzednim wysłaniu ssa w sobotę). Niestety nie każdy z nas jest non stop dostępny, zatem takie awanse mogą trochę się przenieść w czasie, ale zachowując sens regulaminowy (sobota ss i koniec!)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W związku z ostatnimi zmianami w szefostwie pragnę ogłosić, że od dnia dzisiejszego będą wymagane pewne uregulowania, wymienione poniżej:

 

§3 Praca

1. W każdej firmie powinien znajdować się tylko i wyłącznie jeden zastępca, który zaopiekuje się firmą w przypadku nieobecności szefa.

2. Dostęp do panelu firmy, zarządzania oraz koordynowania pracy nad całym przedsięwzięciem będzie miał Szef oraz jego Zastępca. 

3. Osoba, która otrzymała szansę na objęcie stanowiska Zastępcy, ma obowiązek przepracować na nim 2 miesiące. W przypadku zrezygnowania przed upływem dwóch miesięcy, na takiego pracownika zostaje nałożona kara.

 

W związku z tym w każdej firmie musi dojść nowe stanowisko, czyli Zastępca (tam gdzie ono już jest, niekoniecznie pod tą samą nazwą to dobrze, tam gdzie nie ma - proszę dodać).

 

§1 Zasady ogólne

6. Każdą sprawę dotyczącą działalności firmy (czyt. PNS, załadunek, stacja etc.) zgłasza szef lub jego zastępca. W przypadku zgłoszenia takiej sprawy przez pracownika, zostanie ona unieważniona. W sprawach ogólnych, pomocy czy błędów nie ma określonej reguły.

 

§2 Finanse

6. Szef oraz Zastępca nie mają możliwości przejścia na rangę Dobroczyńcy.

 

Z ustaleniem stanowiska zastępcy proszę się pośpieszyć, najlepiej to do końca weekendu.

 

Firmy, które są zobligowane do zmian w składzie: Petrol, Sprunk Trans INC., TimberTrades, Military Logistics, Express TAXI, WeissBier INC.

Przez Grzan3k,

Uzupełnienie §2 Finanse pkt 6.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§2 Finanse
7. Zakaz robienia tzw. "tygodni niższych wypłat", każdy pracownik otrzymuje wypłatę zależną od wynagrodzenia wpisanego w składzie. W przeciwnym razie firma zostanie poważnie ukarana.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Uregulowanie pewnych punktów:

§3 Praca

1. W każdej firmie powinien znajdować się tylko i wyłącznie jeden zastępca, który zaopiekuje się firmą w przypadku nieobecności szefa.

2. Dostęp do panelu firmy, zarządzania oraz koordynowania pracy nad całym przedsięwzięciem będzie miał Szef oraz jego Zastępca. 

3. Osoba, która otrzymała szansę na objęcie stanowiska Zastępcy, ma obowiązek przepracować na nim 2 miesiące. W przypadku zrezygnowania przed upływem dwóch miesięcy, na takiego pracownika zostaje nałożona kara.

 

§5 Zarządzanie firmą

13. Dostęp do panelu firmowego mogą posiadać co najwyżej trzy osoby.

 

§2.Finanse

6. Szef nie ma możliwości przejścia na rangę Dobroczyńcy.

 

Jeżeli w takim stanie się to utrzyma i nie będzie problemów z panelem (czyt. nie będzie częstych zmian w zarządach, nie będzie trzeba często dodawać i usuwać dostęp do paneli, nie będzie problemów związanych z nimi), wtedy będzie można myśleć o zniesieniu limitu co do paneli.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmiana nicków opiekunów firm oraz dodanie informacji odnośnie specjalizacji firmy Stones Transport. Sama treść regulaminu firm nie została zmieniona.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§5 Zarządzanie firmą

 

15. Przetarg na firmę może ogłosić tylko jej założyciel lub osoba, która firmę odkupiła nie będąc jej pracownikiem. W przypadku przekazania firmy z rąk do rąk, przez wybranie nowego szefa z obecnego składu szef, który firmę otrzymał nieodpłatnie nie ma możliwości sprzedania jej. Założyciel firmy po ponownym odkupieniu nie może jej sprzedać ponownie. Prawo to nie działa wstecz i wchodzi w życie z dniem 03.08.2018.

Przez Lipazy,

Mała edycja punktu 15.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Drobna, estetyczna aktualizacja regulaminu. Tak dla zasady, proszę się z całym dla przypomnienia zapoznać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aktualizacja w związku z przemytem Żołnierzy oraz uwolnieniem firm od limitów pracowników.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×