Skocz do zawartości

  • Photo
  • Witaj internauto - Aby móc swobodnie korzystać z forum musisz się zalogować lub zarejestrować!

MrManiak

Rejestracja: 17 cze 2014
OFFLINE Ostatnio: Informacja prywatna
****-

Moje tematy

Ostrzeżenia

15 maj 2018 - 21:16

IC20X1G.png

Ostrzeżenia


W tym temacie będą umieszczane informacje dotyczące ostrzeżeń pracowników.


Pierwsze ostrzeżenie jest słowne, drugie ostrzeżenie skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym.


Istnieje możliwość zdjęcia ostrzeżenia jeśli jest zauważalna poprawa aktywności oraz wkład w rozwój firmy.


Ostrzeżenia mają:


-


Nic.

25 styczeń 2018 - 19:44

Nic.


Regulamin

04 styczeń 2018 - 02:10

IC20X1G.png


Regulamin

 

 

 

 

§I Informacje ogólne

1. Każda osoba, która przeszła rekrutacje zobowiązana jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem.

2. Osoba dodana do firmy staje się jej pracownikiem i ma obowiązek wpisać się na listę postaci w TYM temacie według wzoru.

3. Wpisanie się na listę postaci oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

3. Kultura to podstawa, pamiętaj o tym, ponieważ każdy z osobna reprezentuje dobre imię firmy - kultura także obowiązuje na czacie grupowym.

4. Działanie na szkodę firmy czyt. nagminne łamanie regulaminu firmy, czy też serwera będzie skutkowało zwolnieniem dyscyplinarnym.

5. Zgodnie z postanowieniem ministerstwa firm osoba, która anuluje podanie po ogłoszeniu wyników naboru poniesie karę w wysokości -300 score.

6. Osoba świeżo dodana do firmy zobowiązana jest do zrobienia screenshot ze statystyk pod f4 do północy w piątek i przesłania do zarządu w przeciwnym razie nie otrzyma wypłaty.

 

§II Informacje dla pracowników

1. Zakazuje się dorabiania na drużynie „Truckerzy” – złamanie tego punktu będzie skutkowało zwolnieniem dyscyplinarnym.

2. Jest kategoryczny zakaz przetrzymywania, chowania przemytów na terenie baz.

3. Zabrania się wpuszczania osób postronnych na teren baz za wyjątkiem: pracowników pomocy drogowej oraz pracowników firmy petrol.

4. Firma nie zakazuje tzw. „kampienia”, lecz zalecane jest, aby rozwozić towary na dłuższe dystanse.

5. Zabrania się używania niedozwolonych podmianek, czyli takich, które nie posiadają kolizji i/lub ułatwiają w sposób niedozwolony rozgrywkę.

6. Okres próbny trwa 2 tygodnie.

7. Wypłaty rozdawane są w każdą sobotę.

8. Każdy pracownik zobowiązany jest do wyrobienia cotygodniowej normy wynoszącej $15.000.

9. Każdy pracownik dba o swój przydzielony pojazd firmowy we własnym zakresie, ponieważ jest to jedyne narzędzie pracy.

10. Pracownik, który zechce wziąć urlop zobowiązany jest o tym powiadomić w TYM temacie według zamieszczonego wzoru.

11. Każdemu pracownikowi przysługuje 10 dni urlopu na miesiąc. Dopuszczalne są wyjątki po wcześniejszym ustaleniu z zarządem.

12. Pracownikowi będącemu na stanowisku „Okres próbny” nie przysługuje urlop – wyjątek, gdy pracownik ma naprawdę ważny powód.

13. Pracownik ubiegający się o urlop musi zatankować, naprawić i odstawić pojazd firmowy na którąś z baz inaczej wniosek może zostać odrzucony.

14. Pracownik, który zechce opuścić firmę zobowiązany jest o tym powiadomić w TYM temacie według zamieszczonego wzoru.

15. Pracownik przed napisaniem zwolnienia obowiązkowo musi odstawić przydzielony pojazd na którąś z baz w pełni naprawiony, zatankowany i rozładowany - nie zastosowanie się grozi karą opisaną w §IV punkt 4.

16. Każdy pracownik zobowiązany jest do aktywnego udziału w zleceniu o ile score na to pozwala.

17. Każdy pracownik po użytkowaniu pojazdów ogólnodostępnych zobowiązany jest odstawić na miejsce z którego się je wzięło w stanie idealnym.

18. Pracownicy firmy mają prawo do darmowego doładowania punktów viatoll. W tym celu należy się zgłosić do zarządu z prośbą o doładowanie.

19. Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą firmie możesz to zrobić przenosząc się na stanowisko dobroczyńcy. Więcej informacji §V.

20. Zarząd liczy się ze zdaniem pracowników. W razie jakichkolwiek propozycji, pytań itp. należy napisać w TYM temacie lub na prywatną wiadomość.

 

§III Awanse, premie oraz zwroty

1. Awanse zależą tylko i wyłącznie od Was samych. Pokaż nam, że Ci zależy, a z pewnością szybciej wespniesz się po szczeblach firmy.

2. Awanse nie przysługują pracownikom, których wypłata wynosi mniej niż ustalona norma oraz gdy pracownik jest na urlopie.

3. Premie przyznawane są za 3 pierwsze miejsca w rozliczeniu i wynoszą: 1msc. - $30.000, 2msc. - $20.000, 3msc. - $10.000.

4. Premii nie otrzymują pracownicy na stanowiskach: Szef, Zarząd i Dobroczyńcy.

5. Zwroty za paliwo wynoszą 100% i zwrotów nie otrzymują pracownicy na stanowiskach: Szef, Zarząd, Okres próbny oraz Dobroczyńcy.

 

§IV Kary i ostrzeżenia

1. Za odejście z firmy podczas trwania okresu próbnego zostanie nałożona kara -300 score. – nie dotyczy osób posiadających poniżej 300 score.

2. Pracownik, który posiada poniżej 300 score może odejść z firmy bez kary i nie ma znaczenia jakie zajmuje stanowisko.

3. Pracownik, który przepracował przynajmniej 6 okresów rozliczeniowych może odejść z firmy bez kary. W przypadku nie przepracowania 6 okresów rozliczeniowych może odejść z firmy, lecz z karą -300 score.

4. Za nieodstawienie przydziału na bazę, lub nie zatankowanie, nie naprawienie, nie rozładowanie, bądź pozostawienie w hangarze pomocy drogowej, a także w miejscu, w którym trzeba zrespić przed napisaniem zwolnienia pracownik otrzymuje karę -100 score.

5. Za rażące naruszenie regulaminu firmy w postaci nagannego zachowania wobec innych graczy, kolegów z firmy, czy zarządu pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie.

6. Pracownik, który nie poinformuje o nieobecności dłuższej niż 5 dni (w postaci urlopu bądź wiadomości prywatnej do któregokolwiek członka zarządu) otrzyma ostrzeżenie.

7. Za niewyrobienie normy pracownik otrzymuje ostrzeżenie.

8. Dopuszczalne jest tylko jedno ostrzeżenie. Za drugim ostrzeżeniem pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie.

9. Zarząd może usunąć ostrzeżenie po zauważeniu poprawy aktywności oraz wkładu w rozwój firmy.

10. Kara za zwolnienie dyscyplinarne wynosi -500 score.

 

§V Stanowisko Dobroczyńcy

1. Będąc na stanowisku dobroczyńcy wspierasz firmę finansowo oraz pomagasz w szybszym jej rozwoju.

2. Pracownik zainteresowany dołączeniem lub rezygnacją z dobroczyńcy musi napisać wniosek według wzoru w TYM temacie.

3. Dobroczyńcą może zostać pracownik, który przeszedł okres próbny.

4. Dobroczyńca otrzymuje wynagrodzenie w postaci 25% od zarobionych pieniędzy.

5. Dobroczyńca nie otrzymuje premii oraz zwrotów za paliwo. 

6. Maksymalna ilość dobroczyńców w jednym czasie wynosi 3 osoby.

 

 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Posty z edycjami regulaminu starsze niż 2 tygodnie będą przenoszone do archiwum.

Zarząd zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdej chwili.

Ostatnia edycja: 10.06.2018

 

©Copyright 2018 by Maniak, Matize and Wiola.


Zwolnienia

19 grudzień 2017 - 01:39

IC20X1G.png

 

ndLrBMp.png

 

W tym temacie wypisuje się zwolnienie z firmy. Zwolnienia mają być wypisane według poniższego wzoru.

Pamiętaj, aby się zwolnić bez kary musisz mieć przepracowane 6 okresów rozliczeniowych!

 

Wzór o zwolnienie:


Nick:

ID:

Score:

Okres pracy:

Powód: