Chciałbyś zostać szefem nowej firmy? Zgłoś się tutaj!

https://truckers.com.pl/topic/23233-przetarg-na-twoją-firmę-paliwową/

Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Stalion

Truckerzy

Stalion last won the day on August 26 2015

Stalion had the most liked content!

Community Reputation

680 Wzorowa

About Stalion

 • Rank
  Dyktator Związku Socjalistycznych Republik Petrolów
 • Birthday 11/17/2000

Informations

 • Gram na
  MTA:SA
 • Płeć
  Mężczyzna
 • Nick
  Stallion

Recent Profile Visitors

3368 profile views
 1. Stalion

  Ogłoszenie #55 Dziś to już moje ostatnie ogłoszenie. W dniu dzisiejszym oddaje miejsce sekretarza firmy Petrol. Powodem mojego odejścia jest już brak czasu i jak wiadomo coraz rzadziej wbijałem na serwer. Przez okres 16 miesięcy w Petrol nastąpiło dużo zmian, wprowadzenie abonamentów czy też kompletna zmiana systemu rozliczania. W ciągu tych 1,5 roku zarządzania udało się osiągnąć 9 poziom firmy, który jest najwyższy z pozostałych firm. Chciałbym podziękować administracji za zaufanie, każdemu kto ze mną współpracował i moim byłym pomagierom którzy wykonywali wydzielone zadania dla lepszego rozwoju firmy jak i społeczeństwa. Co teraz ze mną będzie? Długą przerwę zrobię od serwera, nie wiem kiedy wrócę, na pewno wiem że przechodzę na tak jakby "emeryturę". Władzę w Petrol będzie sprawowała administracja i zdecydują co będzie dalej. I na koniec ostatnie awanse dla pracowników. Awanse @KuBu^ Okres Próbny ----> Świeżak @Cefi Okres Próbny ----> Świeżak
 2. Stalion

  Ogłoszenie #54 Dziś awanse Awanse @Vacior Świeżak ----> Kierowca @Denis Okres Próbny ----> Świeżak
 3. Stalion

  Ogłoszenie #53 Witam w tym tygodniu tylko awanse Awanse @zultrizin Świeżak ----> Kierowca
 4. Stalion

  Ogłoszenie #52 I już jest na nowo napisany regulamin, niektóre punkty w regulaminie mogą być takie same jak z ostatniego ale większość to nowe informacje, nowe zasady. Więc zalecam każdemu pracownikowi zapoznanie się z nowym regulaminem. Awanse zostaną rozdane w tą niedzielę z nowymi zasadami.
 5. Stalion

  1. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zarówno regulaminu serwera jak i firmowego. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 2. Każdy pracownik jest zobowiązany do zachowania należytej kultury osobistej, zarówno na czacie ogólnym jak i drużynowym. 3. Każdy pracownik ma prawo do poruszania się pojazdem prywatnym (dostawczym) pod warunkiem, że zgadza się on ze specjalizacją firmy. 4. Obowiązkiem pracownika jest wożenie towarów ze specjalizacji firmy (Ropopochodne i paliwa, Chemikalia, Towary PTS). a. Punkt nie dotyczy zleceń. 5. Bezwzględny zakaz dorabiania na truckerce pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego. Samo przebywanie na truckerce nie jest zakazane. 6. Pracownik ma obowiązek poinformowania zarządu o planowanej dłuższej nieobecności. a. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 4 dni może grozić zwolnieniem. 7. Pracownik może wykorzystać maksymalnie 10 dni urlopu w ciągu miesiąca. Dłuższe urlopy należy konsultować z zarządem. a. Urlop krótszy niż trzy dni w jednym okresie rozliczeniowym nie zwalnia z wyrobienia normy w tymże tygodniu. 8. Każdy pracownik ma obowiązek wyrobienia normy w wysokości $35 000 lub 140 000 dm³ w okresie jednego tygodnia (dopuszczone są różne wariacje, przykładowo $30 000 i 20 000 dm³ daje $35 000 (każde 10 000 dm³ to dodatkowe $2 500 do normy, której wartością bazową (100%) jest $35 000)). 9. Zlecenie jest priorytetem dla pracowników posiadających wymaganą ilość score do przewożenia zlecenia. 10. Brak wymagań odnośnie używanego przez pracownika skina. 11. Zakazane jest używanie podmianek nieposiadających kolizji i innych, które w sposób niedozwolony ułatwiają rozgrywkę pod karą zwolnienia dyscyplinarnego. 12. Okres próbny może trwać do 2 tygodni rozliczeniowych. Jego nieukończenie (w tym niewyrobienie pełnej normy) skutkuje zwolnieniem z karą. 13. Nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek wysłania screena z F4 w pierwszym tygodniu pracy najpóźniej o 0:50 w najbliższą sobotę do członka zarządu zajmującego się finansami (Niventill). 14. Zarząd firmy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Każda zmiana w regulaminie oznaczona jest ikoną " ”. 15. Każda osoba składająca podanie do firmy Petrol, jednoznacznie oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem oraz go akceptuje. 1. Obowiązkiem pracownika jest uzupełnianie i monitorowanie poziomu paliwa na stacjach. a. Za niedopełnienie tego obowiązku pracownik może zostać srogo ukarany. 2. Na czas trwania zlecenia (o ile ma wystarczającą ilość score do przewozu towaru) zlecenie ma wyższy priorytet niż uzupełnianie stacji. a. Nie oznacza to jednak, że pracownik ma unikać obowiązku uzupełniania stacji. Należy to zrobić po rozładowaniu towaru na rzecz zlecenia. b. W sytuacji kryzysowej, tj. gdy termin zlecenia dobiega końca (nie więcej jak 10 godzin) pracownik ma prawo odmówić uzupełnienia stacji bez ponoszenia żadnych konsekwencji. 3. Kolejność uzupełniania nie jest objęta rygorem (stacje abonamentowe nie mają pierwszeństwa). 4. Pracownik podczas uzupełniania stacji ma obowiązek pełnienia nad nią nadzoru i informowania innych o uzupełnianiu, by zapobiec możliwemu przelaniu. a. Obowiązkiem pracownika jest niedopuszczanie osób postronnych w pojeździe do markera stacji podczas uzupełniania, nawet gdy taka osoba chce tylko napić się kawy lub naprawić światła. W sytuacji, gdzie osoba postronna dostanie się do stacji pracownik ma natychmiast przestać uzupełniać stację (zamknąć okno stacji). b. Dopuszcza się zezwolenie na tankowanie pojazdu osobie postronnej po uprzednim zamknięciu okna stacji (w celu zaktualizowania stanu stacji). c. Dozwolony jest AFK podczas uzupełniania stacji pamiętając, że to TY odpowiadasz za możliwe przelanie. 5. Kategoryczny zakaz przepełniania stacji pod groźbą BANA. Maksymalna pojemność stacji wynosi 4000 dm³. a. W przypadku przelania stacji należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do zarządu lub ministra firm. 1. Zakaz wpuszczania osób postronnych z wyjątkiem pracowników frakcji. W przypadku pozostałych osób należy mieć zgodę zarządu. a. Zakaz udostępniania stacji firmowej, w tym także dla pracowników frakcji pod karą zwolnienia dyscyplinarnego. 2. Należy zamykać za sobą bramę. 3. Kategoryczny zakaz przechowywania przemytu na terenie bazy pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego. 4. Pojazdy przypisane należy parkować w 1 rzędzie, natomiast w przypadku planowanego zwolnienia pojazd należy odstawić w 2 rzędzie dla pojazdów nieprzypisanych. a. Zestawy prywatne należy parkować we wschodniej części bazy obok stacji. b. Zestawy ogólnodostępne należy parkować w północnej części bazy, między załadunkiem a PNS. c. Pojazd Packer (o rejestracji PACKER2) należy odstawić obok fontanny parkując go równolegle. d. Savannę należy odstawić w garażu przy biurze. e. Prywatne pojazdy osobowe należy parkować na wschód od biura w przeznaczonym dla nich miejscu. 5. Na terenie filii pojazdy przypisane należy parkować w przeznaczonym dla nich miejscu (na dole). a. Pojazdy prywatne (zestawy) należy parkować analogicznie do pojazdów przypisanych. b. Pojazd Packer (o rejestracji PACKER1) należy odstawić w dolnej części parkingu dla pojazdów osobowych. c. Prywatne pojazdy osobowe należy odstawić na terenie parkingu. 6. Obowiązkiem pracownika jest dbanie o porządek na bazie. 1. Obowiązkiem pracownika jest dbanie o pojazdy firmowe. 2. Pojazdy przypisane znajdujące się na bazie mają być w stanie idealnym bez widocznych uszkodzeń wizualnych. 3. Zakazane jest przywłaszczanie sobie naczep innych pracowników pod karą ostrzeżenia. 4. Pojazdy ogólnodostępne mogą być wyłącznie parkowane na bazie i mają być w stanie idealnym bez widocznych uszkodzeń wizualnych, a ilość paliwa w baku nie może być niższa niż 90% jego pojemności. a. Zakaz pozostawiania pojazdu ogólnodostępnego z załadowanym towarem. 5. W przypadku porzucenia, zwrakowania lub zwodowania pojazdu należy zgłosić ten fakt w przeznaczonym do tego temacie. 6. Należy pamiętać, że to TY pokrywasz koszty naprawy/holowania/zrespienia. a. Za częste porzucanie, wrakowanie, wodowanie pojazdu, pracownik może otrzymać wolniejszy pojazd dla bezpieczeństwa. 7. Całkowity zakaz przemalowywania pojazdu firmowego. 8. Przed opuszczeniem serwera odstawiając pojazd na bazie należy odłączyć naczepę (klawisz 1 lub /detach). 9. Pracownik ma prawo do odstawiania pojazdu pod domem bez względu na posiadaną rangę. W przypadku nieposiadania domu pojazd należy zostawić na bazie. 1. Pracownik otrzymuje awans na daną rangę po ukończeniu kryteriów podanych poniżej: a. Świeżak → Kierowca; przepracowanie minimum 4 tygodni, zarobienie $200 000 w ciągu 4 tygodni. b. Kierowca → Doświadczony kierowca; przepracowanie minimum 8 tygodni, zarobienie $250 000 w ciągu 4 tygodni. c. Doświadczony kierowca → Tanker; przepracowanie minimum 12 tygodni, zarobienie $300 000 w ciągu 4 tygodni. 2. W przypadku otrzymania awansu następny można otrzymać dopiero po upływie dwóch okresów rozliczeniowych. 3. Pracownik otrzymuje zniżkę 50% na paliwo. a. Pracownikowi nie przysługuje zwrot za paliwo niezależnie od posiadanej rangi. 4. Pracownik otrzymuje darmowe doładowania VB. 5. Pracownik otrzymuje premie po ukończeniu kryteriów podanych poniżej: a. Premie zostaną przyznane tylko wtedy, gdy pracownik wyrobi $125 000 (premia pieniężna) lub/i 40 000 dm³ (premia paliwowa). Tylko jeden pracownik może otrzymać premię z danej kategorii (pieniądze i paliwo). b. Największa ilość zarobionych pieniędzy (pod F4) - 33% wartości zarobku dla firmy. c. Największa ilość uzupełnionych dm³ (pod F4) - między $10 000 a $30 000. 6. Premia za uzupełnione dm³: a. W przypadku wyrobienia normy: za każde 10 000 dm³ - $2 000, 10 000dm³ - $200. b. W przypadku niewyrobienia normy: za każde 10 000 dm³ - $1 000, 1000 dm³ - $100. 7. Pracownik za każde uzupełnione 2 000 dm³ otrzymuje 1 score (max 75 score, czyli 150 000 dm³). 8. Premia za wykonywanie zlecenia: $1 000/kurs. 9. Pracownik ma prawo do zrzeknięcia się z premii. 10. Po odbiór premii pracownik zgłasza się osobiście do członka zarządu zajmującego się finansami (Niventill). 1. Pracownik odstępujący od umowy o pracę musi liczyć się z karą odjęcia 300 score. Zwolnienie z kary następuje po przepracowaniu pełnych czterech okresów rozliczeniowych z wyrobioną normą, a także za porozumieniem stron. 2. Pracownik zwalniający się na okresie próbnym otrzymuje karę odjęcia 200 score. 3. Zwolnienie dyscyplinarne równa się z karą odjęcia 400 score. W tym nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 4 dni. 4. Pracownicy posiadający mniej niż 450 score mają prawo do zwolnienia się bez kary. W przypadku nagminnego łamania regulaminu przywilej ten nie obowiązuje. 5. W przypadku gdy pracownik odstąpi od umowy o pracę, a pozostawiony przez niego pojazd będzie poza bazą, nienaprawiony, niezatankowany, niezaparkowany w drugim rzędzie, pracownik otrzyma dodatkową karę odjęcia 50 score. 6. Za nieprzestrzeganie regulaminu pracownik może otrzymać ostrzeżenie. 7. Pierwszym ostrzeżeniem jest upomnienie, drugim jest ostrzeżenie i (jeśli to możliwe) degradacja, natomiast trzecie ostrzeżenie wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. 8. Ostrzeżenie może zostać zniesione wtedy, gdy pracownik zaangażuje się w firmowy obowiązek, chyba że zarząd ustali inaczej. 9. Niewyrobienie normy może wiązać się z karą otrzymania ostrzeżenia i 50% wypłaty. a. Wyrobienie minimum połowy normy zwalnia z kary otrzymania ostrzeżenia. Powyższy regulamin jest własnością firmy Petrol i obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania owego regulaminu. Autorami regulaminu są: Niventill, Stalion oraz MichaelMSC
 6. Stalion

  Ogłoszenie #51 Nowe ogłoszenie, nowe informacje. W tym tygodniu będziemy pisali regulamin od nowa. Aktualny regulamin ma tyle zmian, że trzeba poprawić wszystko, usunąć co jest zbędne i dodać nowe ważne rzeczy. Jakbyście mieli propozycje (Oczywiście pracownicy naszych firm) to piszcie na pw na forum ewentualnie na discordzie do mnie, Majkela lub do Wentyla. A teraz awanse. Awanse @PiotrMagnum Okres Próbny ----> Świeżak @Lutek Okres Próbny ----> Świeżak @Fays Świeżak ----> Kierowca
 7. Stalion

  Ogłoszenie #50 Miało być wcześniej ogłoszenie, nie wiem co się stało że nie napisałem, ale dobra czas napisać. Jak wiadomo dostaliśmy w zeszłym tygodniu awans na 9 poziom. W związku z tym teraz w planach mamy zakup 11 specki oraz filli która niedługo będzie. Teraz sprawa z normą jeszcze będziemy dyskutować jaką normę dać na okres szkolny sądzę że lekko będzie zwiększone do 30-35k, jeszcze jest w planach nie oznacza że jest zmiana. Co do stacji w pogo jeszcze staramy się dojść do uzgodnienia warunków. Oczywiście zostały dodane 2 nowe punkty w regulaminie, więc warto się zapoznać. Awanse @NicoNicoNii Kierowca ----> Doświadczony Kierowca @zultrizin Okres Próbny ----> Świeżak @Slayer Okres Próbny ----> Świeżak @KaeS Okres Próbny ----> Świeżak
 8. Stalion

  Mały remaster rafinerii

  No tak jak poniżej pokazuje jak wygląda, na pierwszym ss po lewej stronie jest parking dla zestawów. Na drugim jest jakby miejsce gdzie można zalać cysternę.
 9. Stalion

  Ogłoszenie #49 Siemka od dziś drugą osobą w zarządzie będzie @Niventill, będzie pełnił funkcje jak kiedyś Thor czyli uzupełnianie viaboxów i przypisami. Awanse @Karlosow Okres Próbny ----> Świeżak @Cysiek Okres Próbny ----> Świeżak @Vaniliovsky Doświadczony Kierowca ----> TANKER
 10. Stalion

  Może dodajmy Source najpierw a później GO
 11. Stalion

  Ogłoszenie #48 Awanse @Parias Okres Próbny ----> Świeżak @max92 Okres Próbny ----> Świeżak @Pablos Okres Próbny ----> Świeżak @Fays Okres Próbny ----> Świeżak
 12. Stalion

  W sumie jak stacja, to abonament heh
 13. Stalion

  Nick: @Gieras ID:4221 Powód: Długa nieobecność, brak kontaktu. Bez punktów karnych. Nick: @Raiden ID:22792 Powód: Długa nieobecność, brak kontaktu. Bez punktów karnych.
 14. Stalion

  Ogłoszenie #47 Awanse @Vacior Okres Próbny ----> Świeżak @Gregorro Świeżak ----> Kierowca
 15. Stalion

  Ogłoszenie #46 Awanse @Mike. Okres Próbny ----> Świeżak @WiejskaPyra Kierowca ----> Doświadczony Kierowca @Niventill Świeżak ----> Kierowca
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. In order to use the websites of Polski Truckerski Serwer, you also need to accept the rest of our Terms of Service and Rules which are available here: Privacy Policy, Guidelines