Stalion

Truckers

Stalion last won the day on August 26 2015

Stalion had the most liked content!

Community Reputation

670 Wzorowa

About Stalion

 • Rank
  Dyktator Związku Socjalistycznych Republik Petrolów
 • Birthday 11/17/2000

Informations

 • Gram na
  MTA:SA
 • Płeć
  Mężczyzna
 • Nick
  Stallion

Recent Profile Visitors

4340 profile views
 1. Stalion

  Sultan #48 w barwach zielonych poproszę do listy dodać. Sponsorem (nie) będzie firma Petrol.
 2. Stalion

  Nick: Stalion ID: 22447 Okres (od-do): 24.05 - 31.05 Powód (opcjonalnie): Przerwa od pts
 3. Stalion

  I Regulamin ogólny 1. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu firmy Petrol. Nieznajomość pozostałych regulaminów, tj. firm oraz serwera nie zwalnia z ich przestrzegania. 2. Pracownik jest zobowiązany do zachowania należytej kultury osobistej, zarówno na czacie ogólnym jak i drużynowym. 3. Pracownik ma prawo do poruszania się pojazdem prywatnym (dostawczym) pod warunkiem, że zgadza się on ze specjalizacją firmy. 4. Obowiązkiem pracownika jest wożenie towarów ze specjalizacji firmy, tj. Ropopochodne i Paliwa oraz Chemikalia. 5. Zakazane jest dorabianie na truckerce. Samo przebywanie na truckerce nie jest zakazane. 6. Pracownik ma obowiązek poinformować zarząd o planowanej dłuższej nieobecności. a. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 4 dni grozi zwolnieniem. 7. Pracownik może wykorzystać maksymalnie 10 dni urlopu w ciągu miesiąca. Dłuższe urlopy należy konsultować z zarządem. a. Urlop krótszy niż trzy dni w jednym okresie rozliczeniowym nie zwalnia z wyrobienia normy w tymże tygodniu. 8. Pracownik ma obowiązek wyrobienia normy w wysokości minimum 27 kursów oraz $35 000 w okresie jednego tygodnia. a. Jako kurs kwalifikuje się przewiezienie ładunku metodą losową lub, jeśli trasa jest wystarczająco długa, także sam wybiorę. b. Uzupełnione paliwo wlicza się do powyższej normy po uprzednim TU COŚ BĘDZIE. 9. Kategoryczny zakaz kampienia, tj. przewożenia ładunków między sąsiednimi załadunkami bez uprzedniego wyrobienia normy. 10. Zlecenie jest priorytetem dla pracowników posiadających wymaganą ilość score do przewożenia zlecenia. 11. Okres próbny może trwać do 2 tygodni rozliczeniowych. Jego nieukończenie (w tym niewyrobienie pełnej normy) skutkuje zwolnieniem z karą. 12. Zarząd firmy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiana w regulaminie oznaczona jest ikoną " ”. II Regulamin stacji 1. Obowiązkiem pracownika jest uzupełnianie i monitorowanie poziomu paliwa na stacjach. a. Za niedopełnienie tego obowiązku pracownik może zostać srogo ukarany. 2. Na czas trwania zlecenia (o ile ma wystarczającą ilość score do przewozu towaru) zlecenie ma wyższy priorytet niż uzupełnianie stacji. a. Nie oznacza to jednak, że pracownik ma unikać obowiązku uzupełniania stacji. Należy to zrobić po rozładowaniu towaru na rzecz zlecenia. b. W sytuacji kryzysowej, tj. gdy termin zlecenia dobiega końca (nie więcej jak 10 godzin) pracownik ma prawo odmówić uzupełnienia stacji bez ponoszenia żadnych konsekwencji. 3. Kolejność uzupełniania nie jest objęta rygorem (stacje abonamentowe nie mają pierwszeństwa). 4. Pracownik podczas uzupełniania stacji ma obowiązek pełnienia nad nią nadzoru i informowania innych o uzupełnianiu, by zapobiec możliwemu przelaniu. a. Obowiązkiem pracownika jest niedopuszczanie osób postronnych w pojeździe do markera stacji podczas uzupełniania, nawet gdy taka osoba chce tylko napić się kawy lub naprawić światła. W sytuacji, gdzie osoba postronna dostanie się do stacji pracownik ma natychmiast przestać uzupełniać stację (zamknąć okno stacji). b. Dopuszcza się zezwolenie na tankowanie pojazdu osobie postronnej po uprzednim zamknięciu okna stacji (w celu zaktualizowania stanu stacji). c. Dozwolony jest AFK podczas uzupełniania stacji pamiętając, że to TY odpowiadasz za możliwe przelanie. 5. Kategoryczny zakaz przepełniania stacji pod groźbą BANA. Maksymalna pojemność stacji wynosi 4 000 dm³. a. W przypadku przelania stacji należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do zarządu lub ministra firm. III Regulamin na terenie bazy 1. Zakaz wpuszczania osób postronnych z wyjątkiem pracowników frakcji. W przypadku pozostałych osób należy mieć zgodę zarządu. a. Zakaz udostępniania stacji firmowej, w tym także dla pracowników frakcji. 2. Zakaz przechowywanie przemytów na terenie bazy oraz filii. 3. Na terenie głównej bazy pojazdy przypisane należy parkować w 1 rzędzie, natomiast w przypadku planowanego zwolnienia pojazd należy odstawić w 2 rzędzie dla pojazdów nieprzypisanych. a. Zestawy prywatne należy parkować we wschodniej części bazy obok stacji. b. Zestawy ogólnodostępne należy parkować w północnej części bazy, między załadunkiem a PNS. c. Pojazd Packer (o rejestracji PACKER2) należy odstawić obok fontanny parkując go równolegle. d. Savannę należy odstawić w garażu przy biurze. e. Prywatne pojazdy osobowe należy parkować na wschód od biura w przeznaczonym dla nich miejscu. 4. Na terenie filii w LS pojazdy przypisane należy parkować w przeznaczonym dla nich miejscu (na dole). a. Pojazdy prywatne (zestawy) należy parkować analogicznie do pojazdów przypisanych. b. Pojazd Packer (o rejestracji PACKER1) należy odstawić w dolnej części parkingu dla pojazdów osobowych. c. Prywatne pojazdy osobowe należy odstawić na terenie parkingu. 5. Na terenie filii w AP pojazdy przypisane należy parkować w przeznaczonym dla nich miejscu, tj. na wprost od bram. a. Pojazdy prywatne dostawcze należy parkować tak samo jak w przypadku zestawów firmowych. b. Prywatne pojazdy osobowe należy odstawić na terenie mniejszego parkingu. 6. Obowiązkiem pracownika jest dbanie o porządek na bazach i filiach. IV Regulamin pojazdów firmowych 1. Obowiązkiem pracownika jest dbanie o pojazdy firmowe. 2. Pojazdy przypisane znajdujące się na bazie lub filii mają być w stanie idealnym bez widocznych uszkodzeń wizualnych. 3. Zakazane jest przywłaszczanie sobie naczep innych pracowników. 4. Pojazdy ogólnodostępne mogą być wyłącznie parkowane w przeznaczonym dla nich miejscu (patrz III.3, III.4 I III.5) i mają być w stanie idealnym bez widocznych uszkodzeń wizualnych, a ilość paliwa w baku nie może być niższa niż 90% jego pojemności. a. Zakaz pozostawiania pojazdu ogólnodostępnego z załadowanym towarem. 5. Należy pamiętać, że to TY pokrywasz koszty naprawy/holowania/zrespienia. 6. Tuning pojazdu firmowego nie jest zakazany, o ile nie jest to zmiana koloru pojazdu lub felg. 7. Pracownik ma prawo do odstawiania pojazdu pod domem bez względu na posiadaną rangę. W przypadku nieposiadania domu pojazd należy zostawić na bazie lub filii. V Awanse, premie i zwroty 1. Premie nie przysługują zwolnionym pracownikom. 2. Pracownik otrzymuje awans na daną rangę po ukończeniu kryteriów podanych poniżej: a. Świeżak → Kierowca; przepracowanie minimum 4 tygodni, zarobienie $200 000 w ciągu 4 tygodni. b. Kierowca → Doświadczony kierowca; przepracowanie minimum 8 tygodni, zarobienie $250 000 w ciągu 4 tygodni. c. Doświadczony kierowca → Tanker; przepracowanie minimum 12 tygodni, zarobienie $300 000 w ciągu 4 tygodni. 3. Pracownik ma prawo do skorzystania z szybciora¹ (szybkiego awansu) pod warunkiem ukończenia okresu próbnego i zarobienia $500 000 w ciągu ostatnich dwóch tygodni. a. Prawo do skorzystania z szybciora przestaje obowiązywać po osiągnięciu rangi Doświadczony kierowca. b. W sytuacji zwykłego awansu pracownika, awansowanie za pomocą szybciora dostępne jest dopiero po upływie dwóch tygodni. 4. Pracownik otrzymuje zniżkę 50% na paliwo. a. Pracownikowi nie przysługuje zwrot za paliwo niezależnie od posiadanej rangi. 5. Pracownik otrzymuje darmowe doładowania VB. 6. Pracownik otrzymuje premie po ukończeniu kryteriów podanych poniżej: a. Premie zostaną przyznane tylko wtedy, gdy pracownik wyrobi $100 000 (premia pieniężna) lub/i 80 000 dm³ (premia paliwowa). Tylko dwóch pracowników może otrzymać premię z danej kategorii (pieniądze i paliwo). b. Największa ilość zarobionych pieniędzy (pod F4) - 33% zarobku dla firmy, maksymalnie $100 000. c. Największa ilość uzupełnionych dm³ (pod F4) - 20% uzupełnionych dm³, maksymalnie $100 000. 7. Premia za uzupełnione dm³; za każde 10 000 dm³ - $4 000, 1 000dm³ - $400. 8. Pracownik za każde uzupełnione 2 000 dm³ otrzymuje 1 score (max 75 score, czyli 150 000 dm³). 9. Premia za wykonywanie zlecenia: $1 000/kurs. 10. Pracownik ma prawo do zrzeknięcia się z premii. 11. Po odbiór premii pracownik zgłasza się osobiście do członka zarządu zajmującego się finansami (Niventill). ¹Szybcior to wewnętrzna nazwa dla szybkiego awansu, coby za nudno nie było VI Kary i ostrzeżenia 1. Pracownik odstępujący od umowy o pracę może liczyć się z karą odjęcia 300 score. Zwolnienie z kary następuje po przepracowaniu pełnych czterech okresów rozliczeniowych (pełny okres rozliczeniowy to taki, który trwa 7 dni). 2. Pracownik zwalniający się na okresie próbnym może otrzymać karę odjęcia 200 score. 3. Zwolnienie dyscyplinarne równa się z karą odjęcia 400 score. W tym nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 4 dni. 4. Pracownicy posiadający mniej niż 450 score mają prawo do zwolnienia się bez kary. W przypadku nagminnego łamania regulaminu przywilej ten nie obowiązuje. 5. Nierentowny pracownik niebędący na urlopie może zostać zwolniony dyscyplinarnie bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Pracownika nierentownego określa się jako osobę, która w danym okresie rozliczeniowym przyniosła straty, tj. zdobyte przez pracownika punkty nie pozwalają na opłacenie slotu pracowniczego. a. Jeśli skala przewinienia nie jest duża, pracownik może zostać ukarany obowiązkiem wyrobienia wyższej normy. Wielkość normy jest ustalana indywidualnie, a pracownik ma tydzień na jej wyrobienie. Jeśli pracownik nie dopełni tego obowiązku, zostaje zwolniony dyscyplinarnie. 6. W przypadku gdy pracownik odstąpi od umowy o pracę, a pozostawiony przez niego pojazd będzie poza bazą, nienaprawiony, niezatankowany, niezaparkowany w drugim rzędzie na głównej bazie, pracownik może otrzymać dodatkową karę odjęcia 50 score. 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu pracownik może otrzymać ostrzeżenie. 8. Pierwszym ostrzeżeniem jest upomnienie, drugim jest ostrzeżenie i (jeśli to możliwe) degradacja, natomiast trzecie ostrzeżenie wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. 9. Ostrzeżenie może zostać zniesione wtedy, gdy pracownik zaangażuje się w firmowy obowiązek, chyba że zarząd ustali inaczej. 10. Niewyrobienie normy może wiązać się z karą otrzymania ostrzeżenia i 50% wypłaty. a. Wyrobienie minimum połowy normy zwalnia z kary otrzymania ostrzeżenia. b. W okresie od pierwszego tygodnia lipca do pierwszego tygodnia września, wyrobienie minimum 75% normy zwalnia z kary otrzymania 50% wypłaty. Powyższy regulamin jest własnością firmy Petrol i obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania owego regulaminu. Autorami regulaminu są: Niventill, Jeder, Stalion oraz MichaelMSC
 4. Stalion

  Może dodajmy Source najpierw a później GO
 5. Stalion

  W sumie jak stacja, to abonament heh
 6. Mam na sprzedaż domek wart 2kk, oferty na pw. Można też zaoferować gotówkę + auto

 7. Stalion

  Jest malutki problem z moim domkiem, zasięg friza nie dosięga całej posesji, na ss pokazane jest na zielono że jest friz a na czerwono nie ma.
 8. Stalion

  Ja jestem przeciwko usuwania dla wszystkich z tego względu, że nie będziemy mogli się komunikować dokładnie i przypisywać sobie zadania, np. kto ma najbliżej do stacji, czy też do zgłoszenia od gracza. E1: Przecież i tak drużynowo będą widzieć, no chyba że chcesz usunąć nawet blipy drużynowe E2: Co do pomysłu to migające blipy jeżeli jest pościg albo ktoś jest zatrzymywany do kontroli E3: Temat ankiety był co do radarów dla policji, nie dla wszystkich
 9. Ciekawe czy okozgon do nas napisze. Kappa 

  1. Panzer

   Panzer

   Nabór zamknięty :E

  2. Thor69

   Thor69

   Czy to jest jakaś przeszkoda, że nabór zamknięty? Nie wydaje mi się. Widać, że chęci są a to najważniejsze.

  3. Panzer

   Panzer

   Tak, tylko powinien się zdecydować, a nie pisać milion podań.

 10. Stalion

  A czemu nie pokazywać, pomylił adres a robi dobre motywy.
 11. Stalion

  By @FokuS*, ciekawiło mnie jak wygląda mój zestaw na jego podmiankach. Perfecto. A od kogo ma te podmianki!?!?!?! :D//MichaelMSC
 12. Stalion

  Nick kierowcy: [TP]Stalion Kolorystyka auta: Petrol Kolorystyka świateł: Zielony
 13. Gdyby to był Petrol na SAMPie to bym napisał ale Center Trans? meh

  1. Badyl
  2. Mac.

   Mac.

   Nie pracuj byle gdzie, nie bądź cham!

   Center Trans, kieruj się tam!

    

   Stare dobre czasy :D

  3. Orzel67

   Orzel67

   Nazwa dobra, ach te czasy w CT. 

 14. Dla tych co nie ogarniają, dawajcie kolor domyślny to wtedy nie będzie robić dwa razy dla dwóch oddzielnych motywów

  1. Pazdek
  2. Wersjon

   Wersjon

   Nie bo ten szary jest brzydki.

  3. Fabio

   Fabio

   Chodzi o to, że najlepiej posty pisać na białym z uwagi na zbugowany ciemny :P

 15. Stalion

  Nowy nabytek czas nabyć