Skocz do zawartości
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które...
Szukaj wyników w...

MjolnirThor

Emeryci

Zawartość dodana przez MjolnirThor

 1. MjolnirThor

  Jeśli już mowa o rzucaniu kamieniami- pozwolę sobie ten kamień podnieść i wymierzyć, ale nie zamierzam rzucać. Czuję się pokrzywdzony zachowaniem byłych kolegów z Petrolu, którzy pozbawiali mnie możliwości wyrobienia normy paliwowej poprzez ponadnormatywne uzupełnianie stacji, ale nawet przez myśl mi nie przeszło aby na forum publicznym ich napiętnować. Były takie uwagi na forum teamu i jeśli któryś z winowajców byłby odpowiedzialny, to powinien był sam poddać się karze. Nie mam też pretensji o nadanie kar dla tych, którym się one należały. Boli mnie tylko sposób w jaki zostało to przeprowadzone i środków jakie zostały do tego zastosowane. Jak napisał Brzydal- nie wszyscy mają po 12 lat aby traktować ich jak " gorszy sort" a tak to właśnie wyglądało. Jednak jeśli tak to ma teraz wyglądać to oczekiwałbym równego traktowania każdego odwalacza i takie publiczne rozliczanie go. Administracja miała dobry zamiar i słusznie ukarała winnych, ale nie popisała się taktem i szacunkiem w stosunku do graczy a przecież sama wymaga tego od nich.
 2. MjolnirThor

  Nick: Thor69 ID: 47366 Powód: Po tym, co stało się dzisiaj ( nie chodzi mi o kary dla graczy, którzy zawinili, ale o takie potraktowanie zarówno Staliona jak i pozostałych pracowników poprzez narzucenie na stanowisko szefa firmy osoby z zewnątrz) straciłem cały zapał do gry w jakiejkolwiek grupie na serwerze. Petrol to najlepsza po zlikwidowanej ML firma na serwerze i naprawdę żal mi odchodzić, ale chyba lepiej , a z pewnością zdrowiej, będzie pozostawać na serwerze jako " wolny strzelec". Zwolniony, o godz. 16:20 // Stalion
 3. MjolnirThor

  Finansowe rozliczenie za dany okres służby.
 4. MjolnirThor

  Korzystając z okazji, że już tutaj jestem chciałbym na ręce Szefa PTS Klubu złożyć rezygnację z członkostwa w tymże Klubie. Zapowiadałem to wcześniej, ale jeszcze do dziś udało mi się pozostawać w tym gronie. Była to fajna przygoda, tag Klubu nosiłem z nieukrywaną przyjemnością co było dla mnie dużym zaszczytem a poza tym mam nadzieję, że decyzją o rezygnacji spełnię gdzieś głęboko skrywane oczekiwania kilku, jeśli nie więcej, osób na serwerze. Blokowanie miejsca w Klubie samą tylko opieką nad kontem eventowym nie jest tym co jest teraz Klubowi potrzebne- niech na moje miejsce zostanie przyjęty ktoś, kto doda rozpędu pracom Klubu. Pojazd specjalny marki Dune zostanie jeszcze dzisiaj zaparkowany przy komisie dostawczaków i przekazany zarządcy komisu. Jeśli będzie miał życzenie, to kwotę należną za ten pojazd( został on zakupiony z moich prywatnych środków) może zatrzymać lub wpłacić na konto eventowe. Co do pojazdu marki Sandking- pojazd był nagrodą za przygotowanie eventu rajdowego przekazaną mi przez ówczesne szefostwo Klubu- jeśli takie będzie rozporządzenie obecnego Szefa, to ten pojazd również zwrócę do komisu. To byłoby na tyle. Życzę Klubowi aby nadal stanowił elitę graczy serwera i dawał im sporą dawkę rozrywki w postaci różnych eventów i nie tylko.
 5. MjolnirThor

  Temat ogłoszeń wewnątrz sekcyjnych.
 6. MjolnirThor

  Temat czasowej niezdolności do pełnienia służby.
 7. MjolnirThor

  Ja, Thor69, informuję zarząd iż chciałbym opuścić szeregi firmy GoodTrans dnia 14.03.2019r, podczas trwania umowy z powodu ograniczenia do minimum czasu gry na serwerze, co nie pozwoli mi na wyrabianie ustalonej normy. Oświadczam iż jestem świadomy związanych z tym konsekwencji takich jak kary pieniężnej oraz punktów score. 14.03.2019r, Thor69.
 8. MjolnirThor

  Tutaj możecie pisać co Wam się podoba. ( i tak za to bekniecie)
 9. MjolnirThor

  Doma21- zestaw zaparkowany na swoim miejscu- akurat się na niego nadziałem jak wyjeżdżałem z bazy i szkoda mi się go zrobiło, więc się nim zająłem.
 10. MjolnirThor

  Jak dla mnie nie ma to znaczenia- najważniejsze aby było szybsze od LR-a, ale nie za szybkie na mandaty.
 11. MjolnirThor

  Wczoraj zabrakło towaru do zlecenia ( fosforan wapnia) na rozładunku nr 15!!!
 12. MjolnirThor

  Temat służy do składania podań rekrutacyjnych do JRG według określonego wzoru. Wymagania: Wymagania są proste- chęć pomagania innym i dbanie o dobre imię JRG. Oferta: Dostęp do pojazdów specjalnych, stała pensja, premia dla odważnych, unikalna atmosfera pracy i, najważniejsze, przynależność do Rescue Team- elitarnej jednostki ratowniczo- gaśniczej. Czy potrzeba czegoś więcej?
 13. MjolnirThor

  Nick: Thor69 UID Postaci: 29 Data dołączenia do firmy: 21.02.2019(?)
 14. MjolnirThor

  Regulamin Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 dla SA:MP JRG jest jednostką elitarną i przynależność do niej to najwyższy zaszczyt. 1. Postanowienia ogólne. 1. Ratownik ma być wzorem do naśladowania dla innych graczy i służyć im pomocą w każdej sytuacji takiej pomocy wymagającej. 2. Ratownik ma obowiązek przebywać na służbie w godzinach 9.00- 22.00. 3. Ratownik nie ma prawa przewozić towarów- jakiekolwiek dorabianie na truckerce będzie skutkowało wezwaniem do raportu karnego. 4. Nieobecność nie zgłoszona trwająca dłużej niż 3 dni może skutkować usunięciem z szeregów JRG, dlatego w odpowiednim dziale na forum jednostki należy takową zgłosić ( Urlopy). 5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rekruci mają obowiązek zgłoszenia się w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych do dowództwa JRG w celu dodania do obsady i zdania egzaminu kwalifikacyjnego do służby. Warunki egzaminu do wglądu w dziale " Egzaminy i wytyczne służby". 6. Służba na stanowisku Rekrut nie może trwać dłużej niż 3 tygodnie. Po tym czasie dowództwo JRG podejmuje decyzję co do przydatności ratownika do dalszej służby. 7. Rekrut, który zostanie awansowany na stanowisko Ratownik- stażysta ma obowiązek przepracowania co najmniej 3 pełnych okresów rozliczeniowych. Urlopy i niewyrobione normy tygodniowe nie wliczają się do okresów rozliczeniowych. 8. Do momentu uzyskania 30 score ratownik musi zaliczyć kurs nauki jazdy i zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W przeciwnym wypadku kierowanie pojazdami będzie skutkowało otrzymaniem mandatu karnego podczas kontroli. 9. Zakazuje się tankowania pojazdów prywatnych na stacji przy koszarach. 2. Służba. 1. Każdy ratownik posiada przydzielony pojazd służbowy i w trakcie wykonywania obowiązków może poruszać się tylko nim. Pojazd ten nie służy do innych celów niż służbowe. 2. Pojazd po skończonej służbie ma być odstawiony na bazę jednostki zatankowany i naprawiony. 3. Parkowanie pojazdu służbowego poza bazą JRG jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowi nagłe wyjście z serwera. W takim przypadku należy zgłosić ten fakt do odpowiednich służb, aby pojazd został zholowany na bazę. 4. Pojazdem służbowym z włączonymi sygnałami uprzywilejowania udajemy się tylko do zgłoszeń wypadkowych. Dojazd do zgłoszeń zamówionych przez graczy nie upoważnia do poruszania się z włączonymi sygnałami- w takiej sytuacji ratownik ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 5. Wezwania wypadkowe mają bezwzględny priorytet. 6. Żeby zacząć pełnić służbę na serwerze musi być minimum 2-3 graczy. 7. Sprawy prywatne, nie związane z czynnościami należącymi do pracownika Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy załatwiać po godzinach pracy. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest przelogowanie się na konto Truckera w godzinach pracy i szybkie załatwienie spraw. 3. Baza JRG. 1. Utrzymanie porządku na bazie jednostki jest obowiązkiem każdego ratownika. 2. Pojazdy służbowe mają wyznaczone miejsca do parkowania na terenie bazy i na nich mają być pozostawione po skończeniu służby( patrz pkt. 2.2 i 2.3). 3. Pozostawienie pojazdu służbowego poza bazą bez powodu będzie traktowane jako brak dbałości o powierzony sprzęt i odpowiednio karane. 4. Zabrania się wpuszczania lub wwożenia na bazę osób postronnych. Wyjątkiem są pracownicy Pomocy Drogowej oraz osoby uprawnione do kontroli stanu bazy. 4. Urlopy, premie, kary. 1. Każdy członek JRG po zaliczeniu okresu próbnego( Rekrut ) ma prawo do 7 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w miesiącu. 2. Na stanowisku Rekrut urlop taki może być przyznany przez Dowódcę JRG tylko w nagłych przypadkach. 3. Wydłużenie czasu trwania urlopu w jednym miesiącu, powoduje jego skrócenie w miesiącu następnym. 4. Premie i nagrody dla ratowników mają charakter uznaniowy i przyznawane są przez Dowódcę JRG tylko wyróżniającym się ratownikom za ich sumienną służbę lub w przypadku zabezpieczania eventów organizowanych na serwerze. 5. Ratownik, który odejdzie ze służby przed upływem trzech okresów rozliczeniowych po uzyskaniu awansu na stanowisko Ratownik-stażysta otrzyma zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. 6. W przypadku braku wyrobienia normy ratownik zostaje pozbawiony 50% przysługującego mu uposażenia. 7. Jeśli sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie z rzędu, poza odebraniem 50% uposażenia ratownik zostanie zdegradowany o jeden stopień. 8. W przypadku trzykrotnego z rzędu niewyrobienia normy ratownik zostanie zwolniony w trybie dyscyplinarnym. 9. Kara score w przypadku zwolnienia w trybie dyscyplinarnym wynosi 20% posiadanego stanu bez względu na jego wielkość. 10. Norma tygodniowa JRG wynosi 300 minut. Dowództwo Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej jak również Administracja serwera, w porozumieniu z wcześniej wymienionym, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego Regulaminu i pozostałych działów forum. Wszelkie zmiany będą poprzedzone wnikliwymi przemyśleniami i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą ich obowiązywania. Dowódca JRG SA: Starszy brygadier Thor69.
 15. MjolnirThor

  Temat zwolnień ze służby. ( dla mięczaków i odwalaczy)
 16. MjolnirThor

  Będą mierzone czasy przejazdów? Jeśli tak, to ja dam 250k najszybszemu maszyniście, 150k drugiemu i 100k trzeciemu.
 17. MjolnirThor

  W związku z tym, że mamy graczy, którzy chcą nabić score, od tego tygodnia będę uzupełniał stacje tylko do normy lub w sytuacji, gdy któraś stacja zostanie wyzerowana.
 18. MjolnirThor

  Lista członków JRG.
 19. Najlepszego !!!

 20. MjolnirThor

  W związku z tym, że jednak nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu na zajmowanie się jednostką oraz przebywanie na serwerze tyle czasu ile chcieliby inni abym poświęcił, z dniem dzisiejszym jestem zmuszony do rezygnacji z zajmowanego stanowiska dowódcy JRG, co niektórym sprawi pewnego rodzaju przyjemność. Nie odbieram tego jako osobistą porażkę, a raczej jako swojego rodzaju doświadczenie, że w pewnych kręgach nie da się wprowadzić bardziej " ludzkiego" charakteru współistnienia na jednej powierzchni, choćby i wirtualnej. Decyzję co do dalszej mojej egzystencji w jednostce pozostawiam w gestii Administracji nie " namaszczając" jednak nikogo na moje stanowisko.
 21. MjolnirThor

  Kącik fotograficzny dla romantyków i nie mających nic innego do roboty.
 22. MjolnirThor

  Temat przydziału pojazdów służbowych oraz cennik usług JRG.
 23. MjolnirThor

  Dnia 26.01.2019r. wykonano przeglądy pojazdów służbowych JRG, za które zapłacono 5000$. Przeglądy są ważne przez 14 dni.
×