#Zykfrydes

Retirees

#Zykfrydes last won the day on February 11

#Zykfrydes had the most liked content!

Community Reputation

1411 Doskonała

About #Zykfrydes

 • Rank
  JA
 • Birthday 09/13/2003

Contact

 • Discord
  Zykfrydes#8427
 • Steam
  Zykfrydes
 • Skype
  kolo545454

Informations

 • Gram na
  MTA:SA
 • Płeć
  Mężczyzna
 • Nick
  Zykfrydes
 • Lokalizacja
  Rawicz

Recent Profile Visitors

4575 profile views
 1. #Zykfrydes

  Dzięki wszystkim!
 2. #Zykfrydes

  67117 29.09.2021 - 07.10.2021 Za dużo na głowie mam
 3. #Zykfrydes

  Zapomniałem wpisać wcześniej 67117 08.08.2021 do 15.08.2021 Bo se wyjechałem
 4. #Zykfrydes

  Nick: Zykfrydes ID postaci: 67117 Okres pracy: 20.03.2021 - 27.07.2021 Powód: Czas na zmiany czy coś, może wieczny trucker idk /Czy polecasz AS'y? i czy chciałbyś coś w nich poprawić/: Jasne wszystko spoko. Z fartem mordeczki papa Powodzenia!
 5. Dodatkowa informacja o której zapomniałem, bo jestem napem. Serdecznie dziękuję @Karotza przygotowanie tekstu, który jest bardzo dobrym uzupełnieniem do samego filmu! Brawa dla niego!
 6. Hey there! Finally we have finished project called "Advertisement". Of course we encourage you to send it everywhere u want! P.S. I hope you will enjoy it! Polski Truckerski Serwer Polski Truckerski Serwer is the longest existing server with a truck theme, which will allow you to play the role of not only a truck driver, but also give you the opportunity to play the role of an employee of other services. For over twelve years we have been providing entertainment for fans of trucks on the Multi Theft Auto platform. Throughout this period, the server had the honor to host close to 100000 people who decided to check what we can do. Lots of people are still a part of the PTS community, thanks to which we have the satisfaction of working continuously. That’s all in terms of introduction, I invite you to the next part to get to know the server up close. Getting started can be tough - As a new member of the server community, you will have access to the core group of Truckers. This stage in your career is mandatory and important for newcomers. By working as a driver of various types of trucks, you will gain the required experience, get to know the server from the inside and you will be able to enjoy the game on the server. After getting to know the server, you have three options. You can transport goods as a trucker, apply for admission to one of the companies on the server, or try your hand at one of the three factions. If you get bored of working as a gray mouse in a company / faction, you can try to buy a company or create your own company. There is a company panel on the server, thanks to which, when hiring in the company, the boss can see how many courses you have done and the amount you have earned for the company. There is also a system of taxes and various fees for companies, so that every company can go bankrupt or be auctioned off by you! Companies develop using the company level system, the maximum company level is 10. On the server, players currently have three factions at their disposal, such as: Road Transport Inspection - The main mission of this faction is to monitor other road traffic participants. Measuring speed, checking the weight of the vehicle, reacting to offenses, etc. Emergency Medical Service - Treatment of other people is your main goal. In the event of an accident, you will receive a notification that the player in question needs your help. The matter looks simple, you receive a report, go to the accident and use the faction panel to heal the player. Road Assistance - As the name suggests, your task will be to efficiently repair vehicles from other players. The reporting system is quite simple. You receive a notification, ask the player to pay the required amount to the account of the faction, then go to the repair site and use the spray to repair the vehicle. For people who have more fun driving trucks, there are several different types of companies available on the server. Each company has something different to offer you, so it's best to visit our forum to find out about the company. There are several systems on the server to diversify the game. These are, among others: Fuel System - There are three types of fuel on the server. Diesel, petrol and gas. The tanks in vehicles vary in size, from 20 liters to 900 liters. Each vehicle has a different fuel consumption, so you have to be careful and closely monitor the condition of your fuel tank, and if necessary, refuel at one of the available stations. Prices at the stations vary and change every few days, so sometimes it's good to ask other drivers through the CB Radio where it is the cheapest at a given time. Hunger system - A simple system that simulates our character's hunger, from time to time the character's HP level will drop. If the HP level drops to 0%, of course, you will die, but don't worry. Your character will respawn at the nearest hospital, where it is possible to pay for treatment. Fatigue system - Every driver will get tired someday, so you have to be careful about the level of fatigue. If your fatigue level is higher than 30%, you will be able to reduce it by drinking coffee at a fuel station or taking a quick nap in one of the many hotels available on the server. ViaToll system - More precisely, the toll motorway system, there are gates located throughout the San Andreas map, which collect "impulses". They are located on the highways. Buying such impulses costs $25 per impulse. I will not reveal more, visit our server and see what else we have for you. If you are into the subject of trucks and want to visit the server, you will not be disappointed. The climate on the server will convince you to stay with us for longer. Forum address: www.truckers.com.pl Discord: discord.truckers.com.pl Server address: mta.truckers.com.pl:22003 Our FP: https://www.facebook.com/PolskiTruckerskiSerwer/
 7. No hejka! W skrócie mówiąc w końcu ukończyliśmy projekt pt. "Reklama". Oczywiście jeżeli ktoś chce to zachęcamy do publikowania jej gdzie tylko się da! P.S Mam nadzieję, że wam się podoba! Polski Truckerski Serwer Polski Truckerski Serwer to najdłużej istniejący serwer o tematyce truck, który pozwoli wcielić Ci się w rolę nie tylko kierowcy ciężarówki, ale też da możliwość stać się pracownikiem służb porządkowych. Od ponad dwunastu lat zapewniamy rozrywkę dla fanów pojazdów ciężarowych na platformie Multi Theft Auto. Przez cały ten okres serwer miał zaszczyt gościć blisko sto tysięcy osób, które postanowiły sprawdzić na co Nas stać. Wiele osób nadal jest częścią społeczności PTS, dzięki czemu mamy satysfakcję z ciągłej pracy. Tyle słowem wstępu, zapraszam do dalszej części, aby poznać serwer z bliska. Początki bywają trudne – Jako nowi członkowie społeczności serwerowej, będziecie mieć dostęp do podstawowej grupy Truckerów. Ten etap Waszej kariery jest obowiązkowy i ważny dla waszego serwerowego rozwoju. Dzięki pracy jako kierowca różnego rodzaju pojazdów ciężarowych zdobędziesz wymagane doświadczenie, poznasz serwer od środka i będziesz mógł cieszyć się z gry w naszej społeczności. Po zapoznaniu się z zasadami rozgrywki, masz trzy opcje. Możesz wozić towary jako trucker, postarać się o przyjęcie do jednej z firm na serwerze, bądź też spróbować swoich sił w jednej z trzech frakcji. Jeżeli znudzi Ci się praca jako szara myszka w firmie/frakcji, możesz postarać się o zakup firmy, bądź też stworzyć nową. Po zatrudnieniu w firmie, dzięki panelowi firmowemu, szef ma możliwość zobaczenia ile kursów wykonałeś, oraz jaką kwotą zasiliłeś wspólne konto. Wypłatę za swoją pracę otrzymujesz w systemie cotygodniowym. Na serwerze mamy też system podatków i opłat dla firm, przez co każda z nich może zbankrutować lub może zostać wylicytowana właśnie przez Ciebie! Firmy rozwijają się za pomocą systemu poziomów, a maksymalnym poziomem który mogą osiągnąć jest 10. Na serwerze do dyspozycji graczy aktualnie są trzy frakcje takie jak: Inspekcja Transportu Drogowego – Waszą główną misją w tej frakcji jest pilnowanie innych uczestników w ruchu drogowym. Mierzenie prędkości, sprawdzanie masy pojazdu, reagowanie na wykroczenia. Pogotowie – Leczenie innych osób to Wasz główny cel. Jeżeli dojdzie do wypadku, otrzymacie powiadomienie, iż dany gracz potrzebuje Waszej pomocy. Sprawa wygląda prosto, otrzymujecie zgłoszenie, jedziecie do wypadku i przy pomocy panelu frakcyjnego leczycie danego gracza. Pomoc Drogowa – Jak sama nazwa mówi, Waszym zadaniem będzie sprawna naprawa pojazdów innych graczy. System zgłoszeń jest dość prosty. Otrzymujecie zgłoszenie, prosicie gracza o wpłatę wymaganej kwoty na konto frakcji, po czym udajecie się na miejsce naprawy i przy pomocy spray’a naprawiacie pojazd. Dla osób, które większą frajdę mają z jazdy pojazdami ciężarowymi, nasz serwer ma rozbudowaną ofertę dostępnych miejsc pracy. Każda z firm ma Wam coś innego do zaoferowania, a najwięcej informacji o nich znajdziecie na naszym forum, więc zachęcamy do odwiedzin. Dla urozmaicenia rozgrywki na serwerze jest kilka systemów. Między innymi: System paliw – są trzy rodzaje paliw na serwerze. Diesel, benzyna oraz gaz. Zbiorniki w pojazdach są różnej wielkości, od 20 litrów, aż do 900 litrów. Każdy z pojazdów ma różne spalanie, więc trzeba być ostrożnym i bacznie obserwować stan naszego baku, a w razie potrzeby uzupełnić paliwo na jednej z dostępnych stacji. Ceny na stacjach są różne i zmieniają się co kilka dni, więc czasem dobrze zapytać innych kierowców przez CB Radio gdzie w danym czasie jest najtaniej. System głodu – Prosty system symulujący głód naszej postaci, co jakiś czas poziom HP postaci będzie spadać. Jeżeli poziom HP spadnie do stanu 0% oczywiście dojdzie do zgonu, ale bez obaw. Wasza postać odrodzi się w najbliższym szpitalu, w którym jest możliwość wykupienia leczenia. System zmęczenia – Każdy kierowca kiedyś się zmęczy, dlatego musicie uważać na poziom zmęczenia. Jeżeli Wasz poziom zmęczenia będzie większy, niż 30% będziecie mogli go zredukować po przez wypicie kawy na stacji, czy też szybkiej drzemki w jednym z wielu hoteli dostępnych na serwerze. System ViaToll – Dokładniej mówiąc system płatnych autostrad, na całej mapie San Andreas rozstawione są bramki, które pobierają „impulsy”. Są one rozmieszczone na autostradach. Kupno takich impulsów wiąże się z kosztem $25. Więcej nie będę zdradzał, odwiedź nasz serwer i przekonaj się co jeszcze mamy dla Was. Jeżeli kręci Cię tematyka ciężarówek i masz ochotę poznać coś nowego, nie będziesz rozczarowany. Klimat jaki u nas panuje przekona Cię do pozostania z nami na dłużej. Adres forum: www.truckers.com.pl Discord: discord.truckers.com.pl Adres serwera: mta.truckers.com.pl:22003 Nasz FP: https://www.facebook.com/PolskiTruckerskiSerwer/
 8. #Zykfrydes

  Dobra, myślę, że powinienem zabrać jakiś oficjalny głos w sprawie ostatnich wydarzeń. Na początku powiem wprost – PRZEPRASZAM. Tyczy się to wszystkich użytkowników wobec których zachowałem się poniżej norm jakie przystały na admina w tym tej czwórki osób. Moją podstawową wadą jest problem z radzeniem sobie z emocjami i nie będę tego ukrywał. Nie ja podjąłem decyzję co do nadania banów. Ja w sobie błąd widzę, nie mam zamiaru go ukrywać, bo i tak go odkopiecie. Mnie lubić nie musicie ale szacunek należy się każdemu. Co do podrzucania skarg na was do Lemona. Tak robiłem to, bo jawnie śmialiście mi się w twarz kiedy zwracałem wam na coś uwagę. Administracja jest od tego żeby pilnować porządku i to też poniekąd robiłem. Ja wiem, że stwierdzicie, że się sam tego regulaminu nie trzymam i swoje też mam za uszami. Niejednokrotnie jednak odbywałem już rozmowy z pawłem na ten temat i wszystko wyjaśnialiśmy. Na ten moment przyznaje się do błędu i powtarzam – PRZEPRASZAM
 9. #Zykfrydes

  Jeżeli ktoś jeszcze nie wie to obecnie w komisie pracujemy we czterech - @#Zykfrydes, @Lemon., @Niventill oraz @WiejskaPyra. Smacznej kawusi.
 10. #Zykfrydes

  Kontrola komornicza z dnia 8 lipca 2021r. Nieuregulowane opłaty administracyjne(czynsz) można uiścić u administratorów zajmujących się nieruchomościami - @#Zykfrydes, @drftmn, @#Liq Rzekłbym, że auta jutro, ale żadnych do zabrania nie ma
 11. #Zykfrydes

  Odświeżanko tematu
 12. #Zykfrydes

  Nick: Zykfrydes ID postaci: 67117 Okres urlopu: od 11.06.2021 do 16.06.2021 Powód: Czasu brak na wszystko a co dopiero na MTA
 13. #Zykfrydes

  Wyniki: Dziękuję wszystkim za obecność! 11msc - orion = 10k
 14. #Zykfrydes

  Trochę się was zgłosiło. Formą eventu będzie próba czasu, każdy z was będzie musiał pokonać 2 okrążenia w jak najkrótszym czasie. Zapraszam o 19:45 na serwer. Jutro koło 16:00 wylosuje kolejność startów! Do zobaczenia!