Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Czopek

Truckerzy

Community Reputation

10 Neutralna

About Czopek

  • Rank
    Little Trucker

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Gracz o nicku: Pulpeto kiedy zapytałem go czy może mi pomuc z naczepą bo była na krańcu ziemi a on spchna ją do rzeki i musiałem respić ja za 5k pisałem mu żeby mi oddał te 5k ale on powiedział żebym Spie******.
×