Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Kwachu

Hangar

Recommended Posts

Qo4HjLH.png

 

W tym temacie będą umieszczane informacje na temat porzuconych pojazdów, które zostały odholowane przez pracownika Pomocy Drogowej do hangaru. 
 
Przed odholowaniem pojazdu każdy pracownik musi zrobić zrzut ekranu (F12) miejsca z panelem ostatnich właścicieli oraz godziną(/time), w którym został znaleziony.

Regulamin

 

Wzór na odholowanie pojazdu:

Cytat

Nazwa pojazdu:
Właściciel pojazdu oraz firma:
Rejestracja:
Data znalezienia: 
ScreenShot: 

Wzór na odbiór pojazdu:

Cytat

Nazwa pojazdu:
Rejestracja:
Kto odebrał:
Data odbioru:

Jeden post - jedno wstawienie pojazdu, Jeden post - jeden odbiór. Do każdego działania ma być osobny post.

 

 

Eng. version

Spoiler

In this section will be placed informations about abandoned cars, which were towed by Pomoc Drogowa employee to hangar.

 

Before towing vehicle every employee is obligated to do a screenshot (F12) of place with last owner panel and time(/time), where car was found.

 

Formula for taken vehicle:

Cytat

 

Vehicle model:

Owner of vehicle and company:

number plate:

Date of found:

ScreenShot:

 

 

Formula for reclaim the vehicle:

Cytat

Vehicle model:

Number plate:

Who reclaimed:

Date of reclaim:

One post - one taken car, one post - one reclaim. Every activity needs to be individual post.

 

Edited by AdiXxX
Aktualizacja
By Slayer,

Nowy wzór, proszę o wpisywanie tablicy rejestracyjnej. Ułatwi mi to utrzymanie porządku

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nazwa pojazdu: Burtówka
Właściciel pojazdu oraz firma: ---/---
Rejestracja: MACIEX
Data znalezienia:  15.10..2019
ScreenShot: 

Spoiler

LgxctbR.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nazwa pojazdu: Tahoma
Właściciel pojazdu oraz firma: grimmy
Rejestracja: PTS 2175
Data znalezienia: 02.12.2019
ScreenShot: 

Spoiler

sl3SZs4.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nazwa pojazdu: Security Car 

Właściciel pojazdu oraz firma: daftleg. Archie&Telos

Rejestracja: DAFTLEG

Data znalezienia: 05.12.2019

ScreenShot: http://imgur.com/a/f1LiYnP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×