Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Legend

Zlecenia / Orders

Recommended Posts

Gracz, który koniecznie musiał wyjść z serwera, a chce skorzystać z możliwości zlecenia, zobowiązany jest uprzednio wpłacić na konto Pomocy Drogowej ilość wymaganej kwoty na usługę (według cennika) + 500$. Przykładowo: Holowanie kosztuje 1500$, więc musisz zapłacić 2000$ itd. Ponadto konieczne jest wypełnienie poniższego formularza za dokonanie usługi.

 

Pieniądze wpłacamy na konto PD komendą /wplac 3 kwota zlecenie
 

 

Wzór na zlecenie:

 

Cytat

 

Nick:

Lokalizacja pojazdu:

Usługa:

Dowód wpłaty w postaci SS:

Data porzucenia pojazdu:

Powód wyjścia z serwera:

 

 

 

Eng. version:

Spoiler

Player, who necessary had to leave the server and want to leave us an order, is obligated to pay in advance on Pomoc Drogowa account required amount (according to price list) + 500$. For example: Towing cost 1500$, so you have to pay 2000$ etc. Also filling undermentioned formula is necessary to complete an order.

 

To pay on PD account use command /wplac 3 amount

 

Formula for order:

 

Cytat

Nick:

Vehicle localization:

service:

proof of payment as ScreenShot:

Date of vehicle abandon:

cause of leaving the server:

 

Edited by Cumster
Aktualizacja

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z dniem dzisiejszym zmieniają się zasady w kwestii zleceń. Zlecenia zostaną wykonane tylko wtedy, gdy zostaną uprzednio opłacone, więc od razu wymagany będzie dowód wpłaty (klasycznie, w postaci ss'a). Innych opcji nie uwzględniam, więc od teraz nie ma czegoś takiego jak zrobienie zlecenia bez uprzedniej wpłaty, dokładnie tak samo jak przy innych usługach. Reszta pozostaje bez zmian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×