Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Avenged

Regulamin frakcji

Recommended Posts

Nowy punkt w regulaminie, niepisana rzecz, która obowiązuje, a warto mieć ją na uwadze:

 

25. Wypłaty rozdawane są w każdą sobotę, jest to priorytet. W przypadku braku możliwości rozdania ich, należy poinformować o tym ministerstwo frakcji. Rozliczenia mogą zostać wrzucane maksymalnie z jednodniowym opóźnieniem, gdyż mają mniejszą wagę niż samo rozdanie wypłat.

 • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

26. Szefowie mają kategoryczny zakaz przyjmowania tzw. "skoczków" czyli osoby, które w krótkim odstępie czasu zmieniają frakcje.

 • Like 14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

27. Po zwolnieniu danego pracownika należy poinformować o tym edytując jego posta, obowiązkowo o tym, że nastąpiło zwolnienie, a opcjonalnie z czasem zwolnienia.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

28. Szefostwo wykonujące obowiązki związane z frakcją, na przykład przeprowadzanie szkoleń, nie ma obowiązku robić tego na AFK, gdyż jest to część wykonywanej przez nich pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma innych pracowników, wtedy należy robić to z użyciem komendy.

 • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

W związku z niedawno praktykowanym cwaniakowaniem, dla jasności, dochodzi nowy punkt w regulaminie:

 

29. Gracz może pracować we frakcji tylko i wyłącznie na jednej, głównej postaci, która była pierwszą założoną przez niego. Omijanie kary będzie wiązać się z surowymi konsekwencjami.

 • Like 13

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

30. Osoba, która nie stawi się na serwerze w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia z danej frakcji, w celu otrzymania kary score, zostanie ukarana banicją na serwerze za omijanie kary. W przypadku, gdy nie ma możliwości stawienia się, należy przekazać konkretny powód ku temu do byłego szefa. W przypadku banicji gracza, po powrocie odejmowane jest score, które miał dostać w ramach kary. Banicję nakładać może każdy administrator, który zostanie o to poproszony przez danego szefa.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

31. Urlopy pracowników frakcji nie mogą być dłuższe, niż 10 dni. Każdemu pracownikowi przysługuje 10 dni "wolnego" w miesiącu. Nieobecność dłuższa, niż 10 dni(po wpisaniu urlopu) skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym.  Posty dotyczące urlopów muszą być jawne, w specjalnym temacie każdej z frakcji.

Dla jasności dodam, iż nie ma czegoś takiego jak pracownik "zawieszony" we frakcjach. Nie będziesz wstanie grać miesiąc, dwa bądź trzy? Szkoda, zwolnij się i nie blokuj miejsca dla innych.

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

32. Wypłaty dla pracowników, którzy nie wyrobili wymaganej normy są proporcjonalne do wyrobionej przez Nich ilości minut. Przy 180 z 300 wymaganych minut pracownik otrzymuje odpowiednio 60% wypłaty, zarówno pieniędzy jak i score.

Bardziej szczegółowo opisałem to w ogłoszeniu.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z powodu pewnych nieścisłości odnośnie skarg na pracowników frakcji został zmieniony punkt 20. Od dziś wszystkie skargi, niezależnie czy będą to skargi na konkretnych pracowników czy na całą frakcję, mają się znajdować w temacie wymienionym w punkcie dwudziestym Regulaminu Frakcji.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodane dwa nowe punkty

You must be signed in to read this content

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja jednego punktu w regulaminie, proszę szefów frakcji o edycję regulaminu, tam gdzie trzeba.

You must be signed in to read this content

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja:

1. Usunięto podpunkt nr 24 brzmiący: 

You must be signed in to read this content

W świetle dyrektywy o obowiązku wyrobienia minimalnej normy 180 minut, za którą nie należy się ostrzeżenie oraz przysługuje niższa płaca stał się on formalnie bezużyteczny.

2. Został edytowany podpunkt nr 20 ówcześnie brzmiący:

You must be signed in to read this content

Zasada zawarta w nowym podpunkcie była stosowana od dawna, jednak nie była uwzględniona w regulaminie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Usunięto punkt, który ograniczał liczbę baz frakcji do jednej.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja

Wprowadzone zostały zmiany do punktu 2022 oraz 30

 

Streszczenie:
Wprowadzono tygodniowy limit premii

Premia za udział w evencie nie wlicza się do limitu

Sprostowano punkt mówiący o proporcjonalności wypłaty do ilości przepracowanych minut

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja

Limit pracowników został zmniejszony do 14 graczy. Frakcje przekraczające podaną liczbę pracowników mogą ich zachować do momentu ich dobrowolnego odejścia, aczkolwiek mają zakaz otwierania naboru do momentu zmniejszenia ilości pracowników poniżej limitu.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. In order to use the websites of Polski Truckerski Serwer, you also need to accept the rest of our Terms of Service and Rules which are available here: Privacy Policy, Guidelines