Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
Avenged

Regulamin frakcji

Recommended Posts

Nowy punkt w regulaminie, niepisana rzecz, która obowiązuje, a warto mieć ją na uwadze:

 

25. Wypłaty rozdawane są w każdą sobotę, jest to priorytet. W przypadku braku możliwości rozdania ich, należy poinformować o tym ministerstwo frakcji. Rozliczenia mogą zostać wrzucane maksymalnie z jednodniowym opóźnieniem, gdyż mają mniejszą wagę niż samo rozdanie wypłat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

26. Szefowie mają kategoryczny zakaz przyjmowania tzw. "skoczków" czyli osoby, które w krótkim odstępie czasu zmieniają frakcje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

27. Po zwolnieniu danego pracownika należy poinformować o tym edytując jego posta, obowiązkowo o tym, że nastąpiło zwolnienie, a opcjonalnie z czasem zwolnienia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

28. Szefostwo wykonujące obowiązki związane z frakcją, na przykład przeprowadzanie szkoleń, nie ma obowiązku robić tego na AFK, gdyż jest to część wykonywanej przez nich pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma innych pracowników, wtedy należy robić to z użyciem komendy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W związku z niedawno praktykowanym cwaniakowaniem, dla jasności, dochodzi nowy punkt w regulaminie:

 

29. Gracz może pracować we frakcji tylko i wyłącznie na jednej, głównej postaci, która była pierwszą założoną przez niego. Omijanie kary będzie wiązać się z surowymi konsekwencjami.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

 

30. Osoba, która nie stawi się na serwerze w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia z danej frakcji, w celu otrzymania kary score, zostanie ukarana banicją na serwerze za omijanie kary. W przypadku, gdy nie ma możliwości stawienia się, należy przekazać konkretny powód ku temu do byłego szefa. W przypadku banicji gracza, po powrocie odejmowane jest score, które miał dostać w ramach kary. Banicję nakładać może każdy administrator, który zostanie o to poproszony przez danego szefa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowy punkt w regulaminie:

31. Urlopy pracowników frakcji nie mogą być dłuższe, niż 10 dni. Każdemu pracownikowi przysługuje 10 dni "wolnego" w miesiącu. Nieobecność dłuższa, niż 10 dni(po wpisaniu urlopu) skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym.  Posty dotyczące urlopów muszą być jawne, w specjalnym temacie każdej z frakcji.

Dla jasności dodam, iż nie ma czegoś takiego jak pracownik "zawieszony" we frakcjach. Nie będziesz wstanie grać miesiąc, dwa bądź trzy? Szkoda, zwolnij się i nie blokuj miejsca dla innych.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

32. Wypłaty dla pracowników, którzy nie wyrobili wymaganej normy są proporcjonalne do wyrobionej przez Nich ilości minut. Przy 180 z 300 wymaganych minut pracownik otrzymuje odpowiednio 60% wypłaty, zarówno pieniędzy jak i score.

Bardziej szczegółowo opisałem to w ogłoszeniu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z powodu pewnych nieścisłości odnośnie skarg na pracowników frakcji został zmieniony punkt 20. Od dziś wszystkie skargi, niezależnie czy będą to skargi na konkretnych pracowników czy na całą frakcję, mają się znajdować w temacie wymienionym w punkcie dwudziestym Regulaminu Frakcji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodane dwa nowe punkty

33. Każda frakcja na swoim forum musi posiadać temat z listą postaci pracowników.

34. Maksymalny czas nieobecności bez wypisywania urlopu wynosi cztery dni.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja jednego punktu w regulaminie, proszę szefów frakcji o edycję regulaminu, tam gdzie trzeba.

Cytat

34. Maksymalny czas nieobecności bez wypisywania urlopu wynosi cztery trzy dni.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja:

1. Usunięto podpunkt nr 24 brzmiący: 

Spoiler

24. Szef ma obowiązek uwzględniać swoją osobę w cotygodniowym rozliczeniu. Musi także wyrobić 3/4 czasu minimalnej normy tygodniowej przypisanej danej frakcji. Szef korzystający z przywileju wyrobienia 3/4 normy tygodniowej nie ma prawa przyznawać sobie pełnej wypłaty. Pensja w takim przypadku musi być adekwatna do ilości wyrobionych minut (75% normy = 75% pensji itd.)

W świetle dyrektywy o obowiązku wyrobienia minimalnej normy 180 minut, za którą nie należy się ostrzeżenie oraz przysługuje niższa płaca stał się on formalnie bezużyteczny.

2. Został edytowany podpunkt nr 20 ówcześnie brzmiący:

Spoiler

20. Wszelkie sugestie lub skargi, odnośnie pracy członków frakcji mają być JAWNE, oraz znajdować się w temacie Skargi.

Zasada zawarta w nowym podpunkcie była stosowana od dawna, jednak nie była uwzględniona w regulaminie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Usunięto punkt, który ograniczał liczbę baz frakcji do jednej.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×