Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
Gang

Regulamin organizacji i przeprowadzania eventów

Recommended Posts

Regulamin organizacji eventów

 

1. Wszelkie pomysły na eventy, konwoje, konkursy oraz inne przedsięwzięcia z nagrodami, lub wymagającymi wprowadzenia utrudnień np. w ruchu drogowym/pomocy frakcji - muszą być konsultowane z osobami odpowiedzialnymi za organizację eventów na serwerze. Wniosek powinien zawierać takie informacje, jak: Rodzaj eventu, nagrody, ewentualna pomoc frakcji i administracji oraz przybliżona data realizacji pomysłu. 

2. Aby dany event się odbył - musi być wyrażona zgoda w/w osób. W przypadku braku zgody, owa zabawa nie może się odbyć. 

3. Jeśli event się odbędzie, pomimo braku zgody/wiedzy osoby za to odpowiedzialnej - Ministerstwo Eventów ma pełne prawo do zawieszenia/przerwania przedsięwzięcia, a -przy czynnym oporze organizatorów- do odpowiedniego ukarania ich (zakaz prowadzenia/uczestnictwa w eventach etc.)

4. Podczas trwania eventu, najważniejsze zdanie mają osoby za to odpowiedzialne. Zaraz po nich jest organizator lub ewentualne służby porządkowe/administracja. 

5. Wszelkie zakłócanie trwania zabawy/konwoju etc. może być karane więzieniem, kickiem lub banem do 7 dni (Dłużej, jeśli nastepuje złamanie regulaminu serwera).

6. Podczas konwojów zakazane jest łamanie przepisów ruchu drogowego, ładowanie przemytów itp. W przypadku naruszenia owych zasad, może być nałożona kara przez pracowników policji. 

7. Jeśli członek Ministerstwa Eventów widzi, że konwój/event wymyka się spod kontroli - ma prawo na przejęcie organizacji lub rozwiązanie zabawy. 

8. Zabawy, nie podlegające Ministerstwu Eventów (czyli takie, które nie wymagają zgody na organizację), to:

-Konwoje firmowe
-Zabawy firmowe prowadzone na terenie bazy firmy lub w miejscach wyłączonych z ruchu (Bez nagród pieniężnych/"premii")
-Prywatne spotkania graczy/wyścigi/imprezy organizowane w miejscu dozwolonym (Lotniska, parkingi etc.) - Choć dobrze gdyby służby porządkowe oraz administracja została powiadomiona przy większych tego typu spotkaniach. 
-Zabawy organizowane przez administrację W godzinach 22:00 - 8:00, z nagrodami do 30000$ lub bez nagród. 

9. W tej chwili w skład Ministerstwa Eventów wchodzą:

-@Angel (Lider)
-

-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×