Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Famek

Ostrzeżenia || Warnings

Recommended Posts

qdSi7Xc.png

TRv2xsQ.png

W tym temacie możesz dowiedzieć się, ile masz ostrzeżeń i jak one działają.
Jak działają:

Mamy dwa rodzaje ostrzeżeń pierwszego i drugiego poziomu, pierwszy poziom jest ostrzeżeniem ustnym, a drugi poziom powoduje karę -10000$ oraz Degradację w następną wypłatę.

Mamy 2 typy ostrzeżeń:
Ostrzeżenie 1 stopnia.
Ostrzeżenie 2 stopnia.

English Translation:

Spoiler

In this topic, you can find out how many warnings you have and how they work.
How do they work:

We have two types of first and second level warnings, the first level is an verbal warning, and the second level results in a penalty of -10000$ and degradation in the next payment.

We have 2 types of warnings:
1st degree warning.
2nd degree warning.

Tradução para o português:

Spoiler

Neste tópico, você pode ver quantos avisos você possui e como eles funcionam.
Como eles funcionam:
temos dois tipos de aviso de primeiro e segundo grau, o primeiro é um aviso verbal, mas o segundo concede a você 10.000 $ de penalidade e degradação (classificação inferior).

Como eles se parecem
Aviso de primeiro grau.

Aviso de Segundo Grau.


Aktualne ostrzeżenia / Active warnings

1 stopień: @NaimadSh, @rendakapower

Edited by DarXe
Nowe Logo by Grzan3k

Share this post


Link to post
Share on other sites

@NaimadSh, @rendakapower otrzymują ostrzeżenie 1 stopnia z powodu nie wyrobienia normy. Dwie normy wyczyszczą te ostrzeżenie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×