Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
inspektor

Reforma Ministerstwa Frakcji

Recommended Posts

Uważam, że również warto przeprowadzić audyt w tym ministerstwie. Poza sprawdzeniem obecnego stanu wszelkich zasad/regulaminów/ustaleń należy też pochylić się nad utworzeniem nowych koncepcji by to wszystko co związane z frakcjami i pracą w nich było przejrzyste, proste i sprawiało radość.

Zostają powołane 3 2 komisje robocze do realizacji zadań związanych z reformą i audytem.

 

I komisja - zarządcy

 

Lider: @Fabio

ViceLider: @NaimadSh

Członkowie: @Fabio @Vaniliovsky @NaimadSh @Zaahain @Cumster

 

II komisja - pracownicy i "szaraki"

 

Lider: @Shot.

ViceLider: (do ustalenia w gronie komisji)

Członkowie:

Policja:

Pogotowie:

Pomoc Drogowa:

Szaraki:

 

Pierwsze zebranie II i III komisji zwoła @Fabio by przeprowadzić wybór Lidera i ViceLidera tychże komisji. 

Proszę tych wymienionych o potwierdzenie wzięcia udziału w pracach nad reformą Ministerstwa Frakcji(na pw lub discordzie). Jeżeli ktoś odmówi albo nie zgłosi się, to zostanie wyznaczona inna osoba w jego miejsce. 

 

Do zadań komisji należy:

  • Weryfikacja obecnych zastosowań/zasad/ustaleń/regulaminów/kar/itp.
  • Wskazanie na to, co wymaga poprawy/zmiany/anulowania/itp.
  • Wypracowanie nowych koncepcji odnośnie funkcjonowania Ministerstwa Frakcji oraz samych frakcji.
  • Odpowiedź na pytania zadane przeze mnie.

Liderzy będą przedstawiać mi wnioski z prac komisji. Powodzenia, czas jest krótki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pozwolę sobie wtrącić się do tematu. W związku z pewną sytuacją, o której inspektor został powiadomiony reforma zostaje wstrzymana do odwołania.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Audyt i ewentualna reforma rusza dalej.

By Fabio,

Chciałbym, żeby pierwsze spotkanie odbyło się w następnym tygodniu na serwerze Discord, o szczegółach poinformuję niedługo w poście tego tematu. Do trzeciej komisji czyli tzw. "szaraków" nadal potrzeba jeszcze co najmniej czterech osób niepracujących w żadnej frakcji lub, którzy są pracownikami firm. Jak nie będzie zgłoszeń, to sam poszukam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I komisja - zarządcy tj. @NaimadSh (Szef frakcji - Policja), @Cumster (Szef frakcji - Pomoc Drogowa) i @Zaahain (Szef frakcji - Pogotowie) jako pierwsi będą uczestniczyć w dyskusjach na temat poszczególnych frakcji, następnie to samo tyczy się II komisji - pracowników oraz w ostatniej kolejności III komisji - tzw. "szaraków".

O dalszych szczegółach będziecie informowani drogą prywatną. Wyżej wymienieni dostaną takową dnia dzisiejszego.

Wszystko odbywać będzie się na Discordzie założonym na potrzeby tej reformy, będzie to jeden Discord, do którego dostęp będzie miał każdy z członków poszczególnej komisji, ale w związku z oddzielnym działaniem poszczególnych - każdy będzie miał dostęp do takiej komisji, do której należy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×