Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
MjolnirThor

Obsada JRG

Recommended Posts

logo jrg.png

Stanowiska bojowe.

Dowódca JRG ( 15 sc/h,2000$, 250$/pkt)

bryg. Diabelek

Z-ca dowódcy JRG  ( 13sc/h,1900$,250$/pkt)

Ratownik- weteran ( 11sc/h,1800$,250$/pkt)

Dowódca zmiany ( 10sc/h,1700$,250$/pkt)

Dowódca zastępu ( 10sc/h,1650$,250$/pkt)

asp. CaverN

Ratownik ( 9sc/h,1600$,250$/pkt)

Ratownik- stażysta ( 8sc/h,1550$,250$/pkt)

medyk ColossusGaming

str.SubliCationS

medyk Seat

Rekrut ( 7sc/h,1500$,250$/pkt)

 

 

Pozycje podane w nawiasach oznaczają: ilość score przypadającą na 1 godzinę służby, dotację z funduszu JRG za tydzień służby oraz zapłatę za punkt akcji. Wysokość uposażenia dla poszczególnych stanowisk objaśniono w dziale " Ogłoszenia" oraz " Rozliczenia" forum JRG.

 

 

Edited by KiCkEeEr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czas służby na danym stanowisku oraz ścieżka awansów JRG.

 1. Rekrut- 3 tygodnie( minimum).
 2. Ratownik- stażysta- 3-4 tygodnie.
 3. Ratownik- 4-5 tygodni.
 4. Dowódca zastępu- 5-6 tygodni.
 5. Dowódca zmiany- 6-7 tygodni.
 6. Ratownik- weteran- bezterminowo.
 7. Zastępca dowódcy JRG- bezterminowo.
 8. Dowódca JRG- bezterminowo.
 • awans na stanowisko Ratownik-stażysta po 3 tygodniach( minimum ) służby,
 • awans na stanowisko Ratownik po 6-7 tygodniach służby,
 • awans na stanowisko Dowódca zastępu po 10-12 tygodniach służby,
 • awans na stanowisko Dowódca zmiany po 15-18 tygodniach służby,
 • awans na stanowisko Ratownik- weteran po 21-25 tygodniach służby,
 • na stanowisko Zastępca dowódcy JRG zostaje powołany  ratownik z grona Ratowników- weteranów lub ratownik najstarszy stażem po wcześniejszym zaakceptowaniu tej kandydatury przez władze zwierzchnie,
 • na stanowisko Dowódca JRG jest powoływany dotychczasowy zastępca dowódcy JRG, ratownik z grona Ratowników- weteranów, najstarszy stażem ratownik lub osoba wybrana w drodze naboru na to stanowisko. Wszystkie te kandydatury muszą uzyskać akceptację władz zwierzchnich.

Ścieżka awansów dotyczy służby bez ostrzeżeń i kar.

Po ponownym wstąpieniu w szeregi JRG ratownik rozpoczyna służbę od najniższego stanowiska.

Dopuszcza się nazewnictwo wewnątrz poszczególnych stanowisk adekwatne do realistycznych stopni w PSP, np. dowódca zastępu może przedstawiać się jako aspirant XXX, a dowódca zmiany jako młodszy kapitan YYY.

 

 

Edited by KiCkEeEr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×