Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
MjolnirThor

Przydziały pojazdów

Recommended Posts

logo jrg.png

Temat przydziału pojazdów służbowych oraz cennik usług JRG.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

                                              W chwili obecnej na wyposażeniu JRG znajdują się:

                                    - 5 ambulansów medycznych,

                                    - 3 pojazdy ciężkie gaśnicze Firetruck,

                                    - 2 śmigłowce ratownicze: 1 Raindance, 1 Leviathan.

                                             Przydziały bojowe pojazdów:

                                      - na stanowisku Rekrut przysługuje tylko ambulans medyczny,

                                      - po tygodniu służby na stanowisku Ratownik- stażysta można otrzymać przydział na ciężki pojazd gaśniczy,

                                      - po tygodniu służby na stanowisku Ratownik można przystąpić do egzaminu z pilotażu śmigłowców ratowniczych i po zaliczeniu takowego otrzymać przydział na śmigłowiec.

                                            Cennik usług JRG jest prosty: każde wezwanie na żądanie gracza to opłata 200$ za wykonaną usługę płatne z góry na wyraźne polecenie ratownika.

                                      Gracz dokonuje wpłaty komendą: /przelej ID xxx 200( gdzie ID xxx to ID ratownika), a następnie ratownik dokonuje wpłaty na konto JRG w bankomacie na bazie( oczywiście nie musi tego robić za każdym razem- wystarczy zbiorcza wpłata na zakończenie służby).

                                       Opłata za usługę jest stała bez względu na odległość jaką musi pokonać ratownik.

                                       Wpłata bez wyraźnego polecenia ratownika może skutkować niewykonaniem usługi.

                                                  Przydział pojazdów:

                                             Thor69-                                    przydział: wszelkie pojazdy dostępne dla JRG.

                                             W przypadku zapełnienia obsady JRG dowództwo jednostki wystąpi do władz naczelnych o dodatkowe przydziały pojazdów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W dniu 13.01.2019r. z powodu ograniczenia ilości pojazdów we frakcji jeden ambulans medyczny został wykreślony ze stanu, natomiast dokonano zamiany jednego śmigłowca typu Raindance na śmigłowiec typu Leviathan, który będzie obsługiwał wezwania na akwenach wodnych.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dnia 26.01.2019r. wykonano przeglądy pojazdów służbowych JRG, za które zapłacono 5000$. Przeglądy są ważne przez 14 dni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×