Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
MjolnirThor

Ogłoszenia

Recommended Posts

W trakcie dzisiejszych negocjacji pomiędzy Opiekunem Frakcji, szefem PD i mną ustaliliśmy, że naprawy pojazdów służbowych JRG będą darmowe a na przeglądy uzyskaliśmy 50% rabatu. W zamian PD otrzyma nasze usługi bezpłatnie.

Sprawa kolejna to testy dla czwórki kandydatów- w związku z tym, że najprawdopodobniej Karlosow będzie nieobecny podczas startu serwera postanowiłem testy przeprowadzać od godz. 18.00 z włączeniem doń przypuszczalnych wezwań. Mam nadzieję, że nie sprawi Wam to większych problemów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kolejna informacja dla ratowników- funkcjonariusze policji również nie płacą za nasze usługi a w zamian my.... sami się przekonacie i nie chodzi tutaj o niewystawianie mandatów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W związku z wczorajszymi problemami ze startem serwera wszelkie przyjęcia na stan JRG oraz testy odbędą się dzisiaj około godziny 17-tej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ustalam stawki score dla poszczególnych stanowisk za każdą godzinę służby:

Rekrut- 5 score,

Ratownik- stażysta- 6 score,

Ratownik- 7 score,

D-ca zastępu- 9 score,

D-ca zmiany- 10 score,

Ratownik- weteran- 11 score,

Z-ca dowódcy JRG- 13 score,

Dowódca JRG- 15 score.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ustalam stawki dotacji dla poszczególnych stanowisk z funduszu JRG za 7 dni służby:

Rekrut- 1000$,

Ratownik- stażysta- 1100$,

Ratownik- 1200$,

D-ca zastępu- 1400$,

D-ca zmiany- 1500$,

Ratownik- weteran- 1600$,

Z-ca dowódcy JRG- 1800$,

Dowódca JRG- 2000$.

 

Stawki zawarte w tym oraz poprzednim poście są zgodne z wytycznymi Regulaminu Frakcji mówiącymi o wysokości stawek, gdzie najwyższa przysługuje Szefowi frakcji. Rzeczywiste zarobki będą uzależnione od zaangażowania ratownika w wypełnianie obowiązków służbowych i będą uwidaczniane w odpowiednim dziale na forum JRG( dział " Rozliczenia") oraz będą zawierać zwroty kosztów poniesionych podczas pełnienia służby.

Wytyczne do rozliczeń mogą ulec zmianie po dokonaniu wstępnych analiz zarobków pracowników innych frakcji i firm..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zgodnie z moją propozycją podaną na forum Ministerstwa Frakcji ustalam składowe tygodniowego uposażenia ratownika JRG:

- zapłata za każdy punkt akcji( uwidocznione w dziale" Obsada JRG"),

- zwrot kosztów poniesionych podczas służby( tankowanie, jedzenie ),

- dotacja z funduszu JRG( uwidocznione w dziale" Obsada JRG" oraz" Ogłoszenia"),

- ewentualne premie.

Krótkie wytłumaczenie:

Jeśli na koncie ratownika znajduje się 65 pkt. akcji, koszty jakie poniósł wynoszą 4.000$ i jest zatrudniony na stanowisku Rekrut, to jego uposażenie wyniesie:

- 65 pkt. x 100$ czyli 6.500$,

- zwrot kosztów- 4.000$,

- dotacja JRG- 1.000$,

- razem wysokość uposażenia: 11.500$ + ewentualna premia.

* dokonano zmiany warunków wynagrodzenia w oparciu o wytyczne MIN. Frakcji i pierwszych wyliczeń zarobków w innych firmach i frakcjach.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proszę ratowników JRG o wpisanie się na listę postaci oraz odniesienie się do propozycji wyliczenia uposażenia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pierwsze ogłoszenie dotyczące już bezpośrednio pracy w JRG.

W dniu dzisiejszym, tj. 26.01.2019r., za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych do stopnia " sekcyjny" oraz na stanowisko " Ratownik- stażysta" zostają awansowani:

- str. Diabełek,

- str. LemoN,

- str. Hashashin,

- str. CaverN.

Awans wiąże się z podniesieniem dotacji, zwiększeniem zapłaty za punkty akcji, zwiększeniem ilości score za godzinę służby oraz dostępem do samochodu gaśniczego Firetruck.

Jednocześnie oznajmiam, że od nowego naboru każdy nowo przyjęty ratownik będzie przechodził szkolenie oraz ścieżkę awansów według ustalonego schematu.

 

Dowódca JRG: starszy brygadier Thor69.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W związku z tym, że  jednak nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu na zajmowanie się jednostką oraz przebywanie na serwerze tyle czasu ile chcieliby inni abym poświęcił, z dniem dzisiejszym jestem zmuszony do rezygnacji z zajmowanego stanowiska dowódcy JRG, co niektórym sprawi pewnego rodzaju przyjemność. Nie odbieram tego jako osobistą porażkę, a raczej jako swojego rodzaju doświadczenie, że w pewnych kręgach nie da się wprowadzić bardziej " ludzkiego" charakteru współistnienia na jednej powierzchni, choćby i wirtualnej. Decyzję co do dalszej mojej egzystencji w jednostce pozostawiam w gestii Administracji nie " namaszczając" jednak nikogo na moje stanowisko.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chciałbym podziękować Thorowi za pracę, jaką włożył we frakcję i poświęcony czas.

Nowym szefem JRG zostaję Diabełek. Zdecydowaliśmy, że będzie to odpowiednia osoba na to stanowisko, wraz z ministerstwem życzymy mu powodzenia.

Pozdrawiam Opiekun frakcji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na wstępie chciałbym podziękować Thorowi za poświęcenie i trud jaki podjąłeś, aby JRG ruszyło. Dziękuję za pracę, którą włożyłeś układając forum. Dla Ciebie zawsze będzie miejsce w szeregach JRG!

Dziękuję również administracji oraz Ministerstwu za danie mi szansy poprowadzenia tak ważnej frakcji.

#1 Ogłoszenie!

Zostały wybudowane nowe koszary dla JRG, umiejscowione są one w jednej z dzielnic LV a mianowicie w Whitewood Estates.

Zostały również zmienione wypłaty. Na dzień dzisiejszy pracownik na stanowisku Rekrut będzie zarabiał 1500$, 7 score oraz 250$ za PA!

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej: brygadier Diabelek

Share this post


Link to post
Share on other sites

#2 Ogłoszenie!

Dnia dzisiejszego tj. 06.02. br. została podpisana umowa pomiędzy firmą Center Trans a JRG. Mianowicie, od dzisiaj na naszej stacji będziemy mogli zatankować nasze wozy bojowe za darmo. Jednostka będzie co miesiąc przelewać ustaloną kwotę z szefostwem firmy CT, a jest to 30000$. Od dzisiaj również zostaje ustanowiony zakaz tankowania prywatnych pojazdów na tejże stacji. Na dniach zostaną dodane dwie bramy do stacji, jedna będzie obsługiwana przez CT a druga przez JRG.

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej: brygadier Diabelek

Share this post


Link to post
Share on other sites

#3 Ogłoszenie!

Na czas mojej nieobecności frakcją dowodził będzie Minister Frakcji - Karlosow.

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej: brygadier Diabelek

Share this post


Link to post
Share on other sites

#4 Ogłoszenie!

Pracownicy Seat oraz ColossusGAMING za wzorową postawę i nienaganną pracę otrzymują awans na stopień Ratownik!

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej: brygadier Diabelek

Share this post


Link to post
Share on other sites

#5 Ogłoszenie!

Został zakupiony nowy pojazd dla JRG, jest min SLOp Premier. Będzie on służył w celach szkoleniowych, zabezpieczeniu imprez masowych oraz pomóc w szybszym dojeździe na miejsce akcji. SLOp będzie dostępny od rangi Dowódca zmiany. Na chwilę obecną pojazd czeka na na wyposażenie go w sygnały świetlno-dźwiękowe oraz dopuszczenie go w struktury JRG. Pojazd został zakupiony ze środków własnych.

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej: brygadier Diabelek

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

#6 Ogłoszenie!

Strażak  CaverN zostaje awansowany na stopień aspirant oraz zostaje dowódcą zastępu. Również ów strażak zdał pomyślnie egzamin na pilotaż śmigłowców ratowniczych. 

Zostały rozdane wypłaty, pracownicy SubliCationS oraz  ColossusGaming proszeni są o zwiększenie swojej aktywności lub wybranie urlopu jeśli nie możecie grać, proszę również o poinformowanie mnie w wiadomości prywatnej o powodzie nieobecności przez ten czas! 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej: brygadier Diabelek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×