Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Wersjon

Regulamin firmy || Company rules

Recommended Posts

 LDpUAhL.png
NEi1EKk.png

1. Regulamin ogólny:
1.1 -
Wymagamy od gracza w firmie wysokiej kultury osobistej, oraz dbania o dobre imię firmy.
1.2 - Najważniejszym wymogiem jest wpisanie się na listę postaci, gracz wpisując się na nią akceptuje regulamin firmy i zostaje oficjalnie przyjęty.
1.3 - Pensje są wypłacane w każdą sobote.
1.4 - Okres próbny trwa do momentu wyrobienia normy, za 1 razem nie jest wymagana, przy 2 już jest, w przypadku nie wyrobienia jej następuje zwolnienie.
1.5 - Każdemu pracownikowi przysługują 3 tygodnie urlopu na 2 miesiące. Należy jednak pamiętać że nadużycia mogą zostać odrzucone.
1.6 - Każdy pracownik który posiada odpowiednią ilość score do wożenia zlecenia jest zobowiązany je wozić.
1.7 - Każdy pracownik firmy ma obowiązek dbać o porządek na bazie.
1.8 - Każdy pracownik otrzymuje przydział w postaci ciągnika siodłowego wraz z naczepą; posiada także dostęp do wszystkich pojazdów ogólnodostępnych.
1.9 - Każdy pracownik może zaproponować swój pomysł zarządowi.
1.10 - Pracownik może zmienić kolor swojego przydziału:
1.10.1 - koszt przy pierwszej zmianie koloru wynosi 10.000$. (per element)
1.10.2 - każde kolejne kosztuje 5.000$. (per element)(Jeżeli jest przemalowywany ten sam pojazd)

 

2. Wypłaty - Normy, premie, zwroty i awanse:
2.1 - Normą obowiązującą każdego pracownika jest zarobienie 40.000$ lub 20sc, 30.000$ lub 15sc.
2.2 - Awanse na wyższe stanowiska są przyznawane co 3 tygodnie, wyjątkiem jest okres próbny który trwa tydzień, lub do wyrobienia normy.
2.3 - Każdy pracownik dostaje darmowe doładowania VB.
2.4 - Zwrot za paliwo wynosi 50% (Przy nie wyrobieniu normy, zwrot za paliwo przepada!).
2.5 - Premie są przyznawane w następujący sposób:
2.5.1 - Od 20 kursu, jest dodawane 100$ do każdego kursu, całość jest liczona przez podatek gdyż jest to wliczone w kurs.
2.5.2 - Uproszczony system:

unknown.png
2.6 - Zwroty oraz premie nie przysługują zarządowi.
2.7 - Każdy pracownik otrzymuje premie za zlecenie.(10% wynagrodzenia za zlecenie dzielone przez ilość wykonanych kursów następnie tą ilość razy ile pracownik wykonał score.) Premie te są przyznawane do wypłat.

 

3. Baza - Pojazdy Prywatne, Ogólnodostępne i przypisane:
3.1 - Pojazdy odstawiamy na wyznaczone dla nich miejsca do parkowania.
3.2 - Pojazdy ogólnodostępne odstawiamy zatankowane oraz naprawione na wyznaczone miejsce na bazie po zakończeniu ich użytkowania.
3.3 - Zabrania się wpuszczania osób postronnych na bazę. Wyjątek stanowią pracownicy Frakcji oraz Petrolu.
3.4 - Pojazdy przypisane można parkować pod domem, hotelem bądź na parkingu.
3.5 - W przypadku porzucenia/zwrakowania pojazdu ogólnodostępnego, pracownik zobowiązany jest do napisania postu o porzuceniu pojazdu w odpowiednim temacie.

 

4. Kary, Ostrzeżenia, Zakazy:
4.1 - System ostrzeżeń:
4.1.1 - Ostrzeżenie pierwszego stopnia - Ostrzeżenie słowne.
4.1.2 - Ostrzeżenie drugiego stopnia - degradacja o stopień niżej, oraz kara 10.000$
4.1.3 - Warunkiem anulowania ostrzeżenia jest wykonanie normy 2 tygodnie rozliczeniowe pod rząd lub zarobienie 200.000$ jednorazowo. Istnieje możliwość dogadania się z Zarządem odnoście wymiaru kary.

 

4.2 - Kary:
4.2.1 - Zwolnienie dyscyplinarne wiąże się z karą -300 score.
4.2.2 - W przypadku niezapłacenia kary 10.000$ do zwolnienia dodaje dodatkową kare 25sc.   
4.2.3 - Przechowywanie przemytu na bazie jest równoznaczne ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
4.2.4 - Wchodzenie na truckerkę może wiązać się zwolnieniem dyscyplinarnym.
4.2.5 - Nieobecność bez poinformowania zarządu przez okres 4 dni na serwerze wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
4.2.6 - Zwolnienie przed upływem 3 tygodni (okres próbny nie wlicza się w ten czas) skutkuje karą -200 score.
4.2.7 - Zwolnienie się pracownika na okresie próbnym wiąże się z karą -150 score.
4.2.8 - W przypadku nagminnego łamania regulaminu, lub złego zachowania, można otrzymać zwolnienie dyscyplinarne.
4.2.9 - Gracz który aplikuje do AS Logistic i zostanie przyjęty nie ma prawa anulować swojego podania. Jeśli jednak tak się stanie otrzymuje karę -300 score.
4.2.10 - Zwolnienie się bez odstawienia przydziału na bazę, zatankowania go oraz naprawienia grozi dodatkową karą -100 score.
4.2.11 - Narażenie firmy na kare może wiązać się z zwolnieniem dyscyplinarnym.
4.2.12 - Nowi gracze w firmach do 300 score mogą zwolnić się bez żadnej kary bez względu na rangę.

 

4.3 - Zakazy:
4.3.1 - Za łamanie Zakazów można otrzymać ostrzeżenie.
4.3.2 - Zakazane jest wożenie mniej niż 100% ładowności pojazdu.
4.3.3 - Zakazuje się tzw. kampienia.
4.3.4 - Obowiązuje zakaz przewożenia towarów spoza specjalizacji firmy.(Nasze specjalizacje: budowlane oraz elektronika)
4.3.5 - Obowiązuje Nakaz pilnowania oraz przestrzegania porządku w bazie, pojazdy powinny być zaparkowane w kierunku wyjazdu z miejsca parkingowego oraz na właściwym miejscu (
https://truckers.com.pl/topic/22291-opis-firmy-company-description/ <-- Na odpowiedniej mapie bazy widać parkingi.)

//Wchodzi w życie 11.08.2019, zrobiony przez: Wersjon z pomocą NaimadSh

Edited by Wersjon
naprawka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmiany w Premii.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Edycja w normach, więcej informacji >> Ogłoszenia

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×