Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Wersjon

Regulamin firmy || Company rules

Recommended Posts

 qdSi7Xc.png
NEi1EKk.png

1. Regulamin ogólny:
1.1 -
Wymagamy od gracza w firmie wysokiej kultury osobistej, oraz dbania o dobre imię firmy.
1.2 - Najważniejszym wymogiem jest wpisanie się na listę postaci, gracz wpisując się na nią akceptuje regulamin firmy i zostaje oficjalnie przyjęty.
1.3 - Pensje są wypłacane w każdą sobote.
1.4 - Okres próbny trwa do momentu wyrobienia normy, za 1 razem nie jest wymagana, przy 2 już jest, w przypadku nie wyrobienia jej następuje zwolnienie.
1.5 - Każdemu pracownikowi przysługują 3 tygodnie urlopu na 2 miesiące. Należy jednak pamiętać że nadużycia mogą zostać odrzucone.
1.6 - Każdy pracownik który posiada odpowiednią ilość score do wożenia zlecenia jest zobowiązany je wozić.
1.7 - Każdy pracownik firmy ma obowiązek dbać o porządek na bazie.
1.8 - Każdy pracownik otrzymuje przydział w postaci ciągnika siodłowego wraz z naczepą; posiada także dostęp do wszystkich pojazdów ogólnodostępnych.
1.9 - Każdy pracownik może zaproponować swój pomysł zarządowi.
1.10 - Pracownik może zmienić kolor swojego przydziału:
1.10.1 - koszt przy pierwszej zmianie koloru wynosi 10.000$. (per element)
1.10.2 - każde kolejne kosztuje 5.000$. (per element)(Jeżeli jest przemalowywany ten sam pojazd)

1.11 - W przypadku przyzwolenia szefa, jest możliwe uzyskanie "immunitetu" na dany zakaz/karę (tylko i wyłącznie w specjalnych przypadkach)

 

2. Wypłaty - Normy, premie, zwroty i awanse:
2.1 - Normą obowiązującą każdego pracownika jest zarobienie 40.000$ lub 20sc.
2.2 - Awanse na wyższe stanowiska są przyznawane co 3 tygodnie

2.2.1 - wyjątkiem jest okres próbny który trwa tydzień, lub do wyrobienia normy.

2.2.2 - Istnieje możliwość otrzymania awansu w 2 tygodnie, jednakże wymagane jest wyrobienie 160sc w okresie 2 tygodni (tydzień ostatniego awansu + następny).
2.3 - Każdy pracownik dostaje darmowe doładowania VB.
2.4 - Zwrot za paliwo wynosi 50% (Przy nie wyrobieniu normy, zwrot za paliwo przepada!).
2.5 - Premie są przyznawane w następujący sposób:
2.5.1 - Od 20 kursu, jest dodawane 100$ do każdego kursu, całość jest liczona przez podatek gdyż jest to wliczone w kurs.
2.5.2 - Uproszczony system:
unknown.png
2.6 - Zwroty oraz premie nie przysługują zarządowi.
2.7 - Każdy pracownik otrzymuje premie za zlecenie.(10% wynagrodzenia za zlecenie dzielone przez ilość wykonanych kursów następnie tą ilość razy ile pracownik wykonał score.) Premie te są przyznawane do wypłat.

 

3. Baza - Pojazdy Prywatne, Ogólnodostępne i przypisane:
3.1 - Pojazdy odstawiamy na wyznaczone dla nich miejsca do parkowania.
3.2 - Pojazdy ogólnodostępne odstawiamy zatankowane oraz naprawione na wyznaczone miejsce na bazie po zakończeniu ich użytkowania.
3.3 - Zabrania się wpuszczania osób postronnych na bazę. Wyjątek stanowią pracownicy Frakcji oraz Petrolu.
3.4 - Pojazdy przypisane można parkować pod domem, hotelem bądź na parkingu.
3.5 - W przypadku porzucenia/zwrakowania pojazdu ogólnodostępnego, pracownik zobowiązany jest do napisania postu o porzuceniu pojazdu w odpowiednim temacie.

 

4. Kary, Ostrzeżenia, Zakazy:
4.1 - System ostrzeżeń:
4.1.1 - Ostrzeżenie pierwszego stopnia - Ostrzeżenie słowne.
4.1.2 - Ostrzeżenie drugiego stopnia - degradacja o stopień niżej, oraz kara 10.000$
4.1.3 - Warunkiem anulowania ostrzeżenia jest wykonanie normy 2 tygodnie rozliczeniowe pod rząd lub zarobienie 200.000$ jednorazowo. Istnieje możliwość dogadania się z Zarządem odnoście wymiaru kary.

 

4.2 - Kary:
4.2.1 - Zwolnienie dyscyplinarne wiąże się z karą -300 score.
4.2.2 - W przypadku niezapłacenia kary 10.000$ do zwolnienia dodaje dodatkową kare 25sc.   
4.2.3 - Przechowywanie przemytu na bazie jest równoznaczne ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
4.2.4 - Nieobecność bez poinformowania zarządu przez okres 7 dni na serwerze wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
4.2.5 - Zwolnienie przed upływem 3 tygodni (okres próbny nie wlicza się w ten czas) skutkuje karą -200 score.
4.2.6 - Zwolnienie się pracownika na okresie próbnym wiąże się z karą -150 score.
4.2.7 - W przypadku nagminnego łamania regulaminu, lub złego zachowania, można otrzymać zwolnienie dyscyplinarne.
4.2.8 - Gracz który aplikuje do AS Logistic i zostanie przyjęty nie ma prawa anulować swojego podania. Jeśli jednak tak się stanie otrzymuje karę -300 score.
4.2.9 - Zwolnienie się bez odstawienia przydziału na bazę, zatankowania go oraz naprawienia grozi dodatkową karą -100 score.
4.2.10 - Narażenie firmy na kare może wiązać się z zwolnieniem dyscyplinarnym (immunitet nie ochrania przed tą karą).
4.2.11 - Nowi gracze w firmach do 450 score mogą zwolnić się bez żadnej kary bez względu na rangę.

 

4.3 - Zakazy:
4.3.1 - Za łamanie Zakazów można otrzymać ostrzeżenie.
4.3.2 - Zakazane jest wożenie mniej niż 100% ładowności pojazdu.
4.3.3 - Zakazuje się tzw. kampienia.
4.3.4 - Obowiązuje zakaz przewożenia towarów spoza specjalizacji firmy.(Nasze specjalizacje: budowlane oraz elektronika)
4.3.5 - Obowiązuje Nakaz pilnowania oraz przestrzegania porządku w bazie, pojazdy powinny być zaparkowane w kierunku wyjazdu z miejsca parkingowego oraz na właściwym miejscu (https://truckers.com.pl/topic/22291-opis-firmy-company-description/ <-- Na odpowiedniej mapie bazy widać parkingi.)

//Wchodzi w życie 29.01.2020, zrobiony przez: Wersjon z pomocą NaimadSh

Edited by Wersjon
Zmiany w regulaminie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zmiany w regulaminie
1.Przed:
4.2.5 - Nieobecność bez poinformowania zarządu przez okres 4 dni na serwerze wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
1.Po:

4.2.5 - Nieobecność bez poinformowania zarządu przez okres 7 dni na serwerze wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.


2.Przed:
4.2.4 - Wchodzenie na truckerkę może wiązać się zwolnieniem dyscyplinarnym(do wchodzenia na truckerkę zaliczamy wszelkie inne konta i postacie)
2.Po:

4.2.4 - Wchodzenie na truckerkę może wiązać się zwolnieniem dyscyplinarnym(do wchodzenia na truckerkę zaliczamy wszelkie inne konta i postacie)(Nie dotyczy moderacji i wzwyż).

3.Przed:

4.2.11 - Narażenie firmy na kare może wiązać się z zwolnieniem dyscyplinarnym.
3.Po:

4.2.11 - Narażenie firmy na kare może wiązać się z zwolnieniem dyscyplinarnym (immunitet nie ochrania przed tą karą).
 

 

Dodano

1.11 - W przypadku przyzwolenia szefa, jest możliwe uzyskanie "immunitetu" na dany zakaz/karę (tylko i wyłącznie w specjalnych przypadkach)

 

Edited by Wersjon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mała poprawka
usunięto:

4.2.4 - Wchodzenie na truckerkę może wiązać się zwolnieniem dyscyplinarnym(do wchodzenia na truckerkę zaliczamy wszelkie inne konta i postacie)(Nie dotyczy moderacji i wzwyż).

 

Zmieniono:
4.2.11 - Nowi gracze w firmach do 300 score mogą zwolnić się bez żadnej kary bez względu na rangę.

na

4.2.11 - Nowi gracze w firmach do 450 score mogą zwolnić się bez żadnej kary bez względu na rangę.

Edited by Wersjon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×