Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Mr.Death

Regulamin

Recommended Posts

 

2aKyNSu.png.c2f33037eff969b9c521bda9c89d7c40.png

 

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Gracz, który chce dołączyć do firmy w momencie pisania podania zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem firmy.
1.2 Gracz po ogłoszeniu wyników naboru ma 48h na zgłoszenie się do zarządu firmy.
1.3 Gracz po pomyślnej rozmowie kwalifikacyjnej z zarządem staje się pracownikiem firmy i postanawia przestrzegać regulaminu.
1.4 Pracownik bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej ma obowiązek uzupełnić temat z taborem.
1.5 Wypłaty są rozdawane co sobotę.
1.6 Każdy pracownik ma obowiązek wykonać cotygodniową normę, która wynosi: 20 score
1.7 Urlop dłuższy niż 7 dni należy skonsultować z zarządem.
1.8 Gracz idący na urlop ma obowiązek napisania wniosku w odpowiednim temacie.
1.9 Zarząd firmy w sprawach spornych, które nie są określone w regulaminie zastrzega sobie operatywność.
1.10 Nieaktywność 3 dni i powyżej bez wniosku urlopowego skutkuje ostrzeżeniem lub zwolnieniem.
1.11 Awanse są dawane według uznania zarządu. Pochwały, aktywność, ilość przewiezionych towarów, reprezentowanie firmy wpływa na nasze decyzje.
1.12 Pracownik ma obowiązek rozwożenia towarów tylko na skinie firmowym (zakaz rozwożenia towarów nie będąc na skinie firmy).
1.13 Zakaz wpuszczania na teren bazy firmy osób postronnych. Wyjątkiem są pracownicy firm i frakcji TYLKO w celach służbowych.
1.14 Pracownik ma obowiązek zamykać za sobą bramę firmy.
1.15 Pracownikowi działającemu na niekorzyść firmy grozi ostrzeżenie lub zwolnienie dyscyplinarne.
1.16 Pracownik, który otrzyma trzy upomnienia grozi zwolnienie dyscyplinarne.
1.17 Ostrzeżenia należy redukować dobrym sprawowaniem. Zarząd podejmuje decyzję kiedy danemu pracownikowi można usunąć ostrzeżenie. 
2. Pojazdy firmowe:
2.1 Pracownik ma obowiązek używać swojego przydziału przydzielonego w temacie ''Przydziały pojazdów''.
2.2 Pracownik ma obowiązek po zakończonej pracy odstawić swój firmowy pojazd w wyznaczone miejsce na bazie.
2.3 Odstawiony pojazd powinien być nieuszkodzony oraz w minimum 95% zatankowany.
2.4 Zakaz malowania pojazdów firmowych.
2.5 W przypadku porzucenia pojazdu, niezatankowania go lub nie naprawienia należy napisać o tym w odpowiednim temacie na forum firmowym.
2.6 W przypadkach, jeśli pracownik nie złoży wniosku w odpowiednim dziale zarząd może zadecydować o pokryciu kosztów przez pracownika.
2.7 Dozer można używać tylko do budowania objazdów itp.
2.8 Ranchery można używać tylko za zgodą Zarządu. 
3. Budowniczy:
3.1 Zakazuje się robienia nieprzemyślanych budowli, objazdów itp.
3.2 Zakaz nadużywania uprawnień budowniczego.
3.3 Budowniczy musi NA KAŻDYM objeździe postawić znak z ograniczeniem prędkości.
3.4 Budowniczy nabywa uprawnienia u Zarządu, aby móc cokolwiek budować.
3.5 Osoby uprawnione do budowania mogą budować tylko objazdy. Za zgodą Zarządu mogą  budować inne rzeczy.
3.6 Architektem jest budowniczy, który przeszedł specjalne kursy z budowania. 
3.7 Objazdy muszą być różnorodne i nie mogą być ciągle w tym samym miejscu. 
3.8 Budowlaniec w swoim obowiązku ma ubieganie się o score za wykonany objazd u ministra infrastruktury.  
3.9 Każdy budowniczy odpowiada za swój objazd- zobowiązany jest usunąć go w terminie. 
3.10 Każdemu budowniczemu przysługuje budowa maksymalnie jednego remontu na tydzień. 
3.11 Budowniczemu przysługuje premia 20% od wycenionej kwoty remontu przez ministra infrastruktury. 
4. Kary, premie, zwolnienia:
4.1 Kara za zwolnienie dyscyplinarne wynosi 400 score.
4.2 Zwolnienie przed końcem kontraktu skutkuje karą do 300 score.
4.3 Wysokość premii ustala zarząd.
4.4 Zarząd może również nałożyć karę finansową na pracownika za złamanie regulaminu. 
5. Regulamin stanowiskowy:
5.1 Szef ma obowiązek dbać o jak najlepsze działanie firmy. To on ma ostateczne zdanie ze wszystkim co dotyczy firmy.
5.2 Zastępca Szefa ma obowiązek wspierać i wyręczać Szefa. Wszystkie posunięcia musi konsultować z Szefem.
5.3 Kierownik ds. sprzętu budowlanego i pojazdów ma obowiązek dbania o bazę oraz pojazdy firmowe.
5.4 Brygadzista dowodzi Pracownikami. Ma ich kierować dobrą drogą i niezwłocznie informować Zarząd o wszystkich nieprawidłowościach.
5.5 Reszta stanowisk nie posiada żadnych funkcji. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać zasad zawartych w regulaminie. 
  

Edited by AdrenalinE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×