Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Vaniliovsky

Licytacja firmy Agro Gramal

Recommended Posts

Firma Agro Gramal zostaje wystawiona na licytację, zgodnie z życzeniem szefa oraz reszty składu. Regulamin znajduje się na dole posta, prosimy o zapoznanie się z nim przed wysłaniem zgłoszenia. W razie niejasności zachęcamy do kontaktu.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 12 lipca do godziny 9:00 (wzór znajduje się w kolejnym poscie). Licytacja odbędzie się 12 lipca (piątek) o godzinie 20:00 na naszym serwerowym discordzie.

Każdy zapisany uczestnik proszony jest o pojawienie się 5-10 minut przed licytacją na kanale "licytacja".

 

Skrót informacji:

- Cena wywoławcza - 2.000.000$

- Minimalne przebicie - 200.000$

- Data licytacji - 12.07.2019 (piątek) o godzinie 20:00

 

Stan sprzedawanej firmy na dzień 09.07.2019:

- Saldo konta - ~2.000.000$

- Pojazdy - 7 wywrotek, 6 flatbedów

- Specjalizacje - Zboża poziom 10, Towary PTS poziom 6 

 

Regulamin licytacji:

 

Spoiler
Informacje ogólne
 1. Organizatorem licytacji jest Ministerstwo Firm. 
 2. Licytacja odbywa się pisemnie na serwerze Discord należącym do Polskiego Truckerskiego Serwera.
 3. Licytację przeprowadza jeden z Ministrów Firm.
 4. Cenę wywoławczą stanowi kwota zatwierdzona przez Ministerstwo Firm.
 5. Licytacja odbywa się o ustalonej odpowiednio wcześniej dacie oraz godzinie, która jest podana w ogłoszeniu. (Preferowane są godziny wieczorne, kiedy większość osób ma wolny czas).
 6. Licytacja będzie prowadzona publicznie - jej przebieg może być obserwowany przez każdego zainteresowanego.
 
Warunki udziału w licytacji
 1. W licytacji może brać udział każdy gracz, który w ustalonym terminie zgłosi chęć udziału w licytacji pod odpowiednim ogłoszeniem na forum, oraz uiści rękojmię w wysokości 15% (piętnaście procent) ceny wywoławczej. 
 2. Rękojmię należy przelać w grze na konto jednego z Ministrów Firm. 
 3. Zgłoszenie chęci udziału w licytacji musi zostać wysłane zgodnie z podanym wzorem i musi zawierać wszystkie dane niezbędne do identyfikacji uczestnika, takie jak ID konta i ID postaci która będzie dokonywać płatności w grze, oraz pełny identyfikator konta na platformie Discord.
 4. W licytacji nie mogą brać udziału osoby, które ją prowadzą, członkowie Administracji serwera, szefowie firm oraz osoby, które znajdują się na czarnej liście.
 
Przebieg licytacji
 1. Do przeprowadzenia licytacji wymagana jest obecność co najmniej jednego uczestnika.
 2. Wszyscy chętni uczestnicy muszą zjawić się na licytacji punktualnie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie.
 3. Licytanci zapraszani są na odpowiedni kanał na serwerze Discord należącym do Polskiego Truckerskiego Serwera oraz nadawane są im uprawnienia do pisania na tym kanale.
 4. Przed rozpoczęciem licytacji przeprowadzana jest “próba łączności” w celu upewnienia się, czy każdy z uczestników może wysyłać wiadomości, a następnie osoba prowadząca licytację przypomina jej zasady.
 5. Warunkiem wzięcia czynnego udziału w licytacji jest przebicie ceny wywoławczej i / lub przebicie ceny poprzednika o co najmniej 200.000$ (dwieście tysięcy dolarów). Kwota ta stanowi minimalną stawkę przebicia do końca trwania licytacji.
 6. Prowadzący licytację otwiera poprzez podanie ceny początkowej.
 7. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje obowiązywać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.
 8. Uczestnicy licytacji zgłaszają coraz wyższe stawki, do chwili trzykrotnego wywołania. Zakończenie licytacji następuje w momencie braku aktywności lub/i braku przebicia najwyższej ceny.
 9. Licytację wygrywa uczestnik, który zgłosi najwyższą kwotę.
 10. W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy licytacji Ministerstwo Firm może przeprowadzić kolejne licytacje.
 11. Zabronione jest branie udziału w licytacji w czyimś imieniu lub przy użyciu kont, które nie należą wyłącznie do uczestnika. Nieuczciwe praktyki mogą skutkować dotkliwymi karami takimi jak całkowita blokada kont i konfiskata majątku.
 12. Prowadzący licytację zastrzega sobie prawo do wymuszenia przyśpieszenia toku licytacji w przypadku gdy zajdzie uzasadniona potrzeba.
 
Finalizacja licytacji
 1. Uczestnik który wygrał licytację jest zobowiązany do zapłaty wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wpłaconą wcześniej rękojmię. Pozostali uczestnicy, którzy byli obecni na licytacji w wyznaczonym terminie i brali w niej czynny udział, otrzymają zwrot rękojmi po zakończeniu wszystkich czynności związanych z obsługą licytacji. 
 2. Jeśli kupujący nie posiada wystarczająco gotówki na zapłatę należności w wyznaczonym terminie od wygrania licytacji, to rękojmia nie jest zwracana i nakładana jest na niego dodatkowa kara w wysokości 7,5% (siedem i pół procent) ceny wywoławczej oraz zostaje dopisany na czarną listę i traci możliwość udziału w kolejnych licytacjach.
 3. Kupujący musi wpłacić należność w grze na konto jednego z Ministrów Firm w terminie do 24 godzin od wygrania licytacji. W szczególnych przypadkach wynikających np. z nagłej nieobecności lub niedostępności Ministrów, termin ten może zostać przedłużony.
 4. Przekazanie firmy nowemu właścicielowi następuje niezwłocznie po dokonaniu wpłaty należności oraz dopełnieniu formalności związanych z nabyciem firmy oraz obsługi licytacji.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wzór do zgłoszenia uczestnictwa w licytacji:

 

Nick:

Imię i nazwisko postaci: 

ID postaci:

ID konta*: 

Pełny identyfikator z discorda**:

Czy akceptujesz regulamin licytacji? Tak/Nie:

 

* sprawdzamy je pod F4, nie mylić z ID postaci

** nick#0000 (np. Bartek#2894)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: SeyL

Imię i nazwisko postaci: SeyL SeyLowy

ID postaci: 51760

ID konta*: 56678

Pełny identyfikator z discorda**: SeyL#1574

Czy akceptujesz regulamin licytacji? Tak/Nie: Tak

 

Rękojmia uiszczona//Lemon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Kapi0988

Imię i nazwisko postaci: Kacper Cieply

ID postaci: 4522

ID konta*: 4463

Pełny identyfikator z discorda**: Kapi0988#9414

Czy akceptujesz regulamin licytacji? Tak/Nie:  Tak

By Lemon.,

Rękojmia uiszczona.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ze względu na przerwe w działaniu forum termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przedłużony do piątku 12 lipca do godziny 9:00 rano.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Paker

Imię i nazwisko postaci: wldk wldk

ID postaci: 3411

ID konta*:  3382

Pełny identyfikator z discorda**: Paker#9113

Czy akceptujesz regulamin licytacji? Tak/Nie:Tak

By Lemon.,

Rękojmia uiszczona.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Przypominam o dzisiejszej licytacji.

 

By Lemon.,

Dodatkowo prosimy wszystkich uczestników o pojawienie się około 10 minut przed czasem, żeby sobie przypomnieć zasady, przeprowadzić "test łączności" itp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Licytacja przebiegła pomyślnie i została zakończona w niemal 40 sekund. Licytację wygrywa @Paker który podał najwyższą cenę spośród wszystkich - 6.000.000$. Gratulacje!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×