Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Zykfrydes

Regulamin / Rules

Recommended Posts

7thy7Zk.png

 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 W celu przyjęcia do firmy kandydat jest zobligowany do napisania podania, które zostanie zweryfikowane przez zarząd.

1) Zarząd może długo wahać się z przyjęciem kandydata.

2) W momencie aplikowania, kandydat będzie bacznie obserwowany oraz jeżeli nadejdzie potrzeba, będzie zbierana na jego temat opinia społeczności serwera.

1.2 Od momentu zatwierdzenia podania kandydat ma 72 godziny, by skontaktować się z zarządem firmy w celu umówienia terminu dodania do firmy.

1) W przypadku braku zainteresowania, anuluje się przyjęcie danego kandydata.

1.3 Wypłaty rozdawana są cotygodniowo w soboty.

1.4 Pracownicy są zobowiązani do ładowania minimum 100% towaru. 

1.5 Zakazuje się "kampienia" score tj. rozwożenia ładunku pomiędzy dwoma sąsiadującymi rozładunkami.

1.6 Jeżeli pracownik zostanie przyłapany na dorabianiu sobie na truckerce zostanie natychmiastowo zwolniony dyscyplinarnie.

 

2. Norma, urlopy, ostrzeżenia

 

2.1 Każdy pracownik jest zobowiązany do wyrobienia minimalnej normy tygodniowej w wysokości 25.000$.

1) W wyjątkowych sytuacjach normę można ustalać indywidualnie z zarządem.

2) W przypadku braku możliwości wyrobienia minimalnej normy zaleca się zabranie urlopu.

2.2 Każdemu pracownikowi przysługuje 14 dni urlopu w miesiącu.

1) Pracownik może prosić o przedłużenie urlopu szefostwo.

2.3 Pracownik może otrzymać ostrzeżenia za: 

 • wulgarne słownictwo
 • porzucanie pojazdów ogólnodostępnych
 • nie wyrobienie minimalnej normy tygodniowej

1) Pracownik może otrzymać maksymalnie dwa ostrzeżenia.

2) Otrzymanie trzeciego ostrzeżenia skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym. 

 

3. Zlecenia

 

3.1 Każdy pracownik posiadający wymaganą ilość score zobowiązany jest do wożenia zlecenia.

3.2 Zakazuje się nie wożenia zlecenia z powodu "nieopłacalności".

3.3 Nakazuje się wozić zlecenia tylko i wyłącznie ciągnikiem siodłowym z naczepą.

 

4. Premie i zwroty za paliwo 

 

4.1 Dla dwóch najaktywniejszych pracowników przyznawane są dwie premie. Pierwszy gracz z największą liczbą kursów (20.000$) oraz drugi gracz z największą liczbą kursów (10.000$). Oraz za największą ilość zarobionych pieniędzy przyznawane są dwie premie:  Dla pierwszego pracownika (40.000$), dla drugiego pracownika (20.000$)

4.2 Pracownikom przysługuję 50% zwrotu za paliwo.

1) Zwrotu nie otrzymują pracownicy na okresie próbnym, zarząd oraz pracownik który nie wyrobi normy.

 

5. Awanse

 

5.1 Awans na wyższe stanowisko, przyznawany jest co 3 tygodnie.
5.2 Pracownik może otrzymać awans na wyższe stanowisko pod warunkiem, że pracownik wyrobi 200.000$ i 80 score w ciągu dwóch okresów rozliczeniowych.
5.3 Wyjątek jest dla pracowników na okresie próbnym. Trwa on jeden pełny tydzień rozliczeniowy.

1.Wyjątkiem jest osoba, która w niepełnym okresie rozliczeniowym zarobiła 100 000$, takowa osoba otrzymuje awans.

5.4 Osobie przebywającej na urlopie, rozliczenie nie liczy się do awansu.

 

 

6. Pojazdy ogólnodostępne

 

6.1 Pojazdy ogólnodostępne są do usług każdego z pracowników.

6.2 Po zakończonej pracy należy naprawić, zatankować oraz odstawić dany pojazd na bazę lub filię. 

1) Wszelkie porzucenia pojazdów należy zgłaszać w dziale Zgłoszenia dotyczące pojazdów ogólnodostępnych.

2) W przypadku porzucenia pojazdu bez poinformowania o tym w odpowiednim dziale pracownik otrzyma ostrzeżenie.

3) W przypadku wodowania pracownik zobowiązany jest o przelanie 5000$ członkowi zarządu respiącego dany pojazd.

 

7. Kary score

 

7.1 Każdy pracownik łamiący punkty regulaminu zostanie zwolniony dyscyplinarnie z karą -500sc.

7.2 Pracownik źle wpływający na atmosferę w firmie lub na jej dobre imię zostanie zwolniony dyscyplinarnie z karą -500sc.

7.3 Pracownik, przez którego na firmę zostanie nałożona kara grzywny zostaje automatycznie zwolniony dyscyplinarnie z karą -500sc.

7.4 Za zwolnienie przed upływem 5 okresów rozliczeniowych, pracownik może otrzymać karę w wysokości -200sc.

7.5 Za przekroczenie progu dwóch ostrzeżeń pracownik zostaje zwolniony z karą -300sc.

7.6 Pracownik, który nie pojawia się na serwerze przez ponad 4 dni bez poinformowania szefostwa lub zgłoszenia urlopu zostaje zwolniony z karą -300sc.

7.7 Na pracownika, który nadużywa wulgaryzmów pomimo ostrzeżenia zostanie nałożona kara grzywny w wysokości 20.000$.

 

 

8. Zwolnienia

 

8.1 W celu wyrażenia chęci zwolnienia należy poinformować szefostwo firmy.

8.2 Zwolnić bez kary można się po przepracowaniu 5 okresów rozliczeniowych (nie wliczają się w to urlopy oraz tygodnie, w których nie wyrobiło się normy).

 

9. Baza

 

9.1 Jest całkowity zakaz używania podmianek przebywając na bazie.

9.2 Kończąc grę swoje przydziały parkujemy pod wiatami.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1 W wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje szef firmy.

 

 

English version :

You must be signed in to read this content

 

Edited by DonQ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Myślałem że pewne rzeczy są oczywiste, ale się myliłem. Zostaje dodany nowy punkt głoszący:

1.6 Jeżeli pracownik zostanie przyłapany na dorabianiu sobie na truckerce zostanie natychmiastowo zwolniony dyscyplinarnie.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodano mały punkt w podpunkcie 5.3 dotyczący awansów:

1.Wyjątkiem jest osoba, która w niepełnym okresie rozliczeniowym zarobiła 150 000$, takowa osoba otrzymuje awans.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mała nowość.

1.5 Zakazuje się "kampienia" score tj. rozwożenia ładunku pomiędzy dwoma sąsiadującymi rozładunkami.

1) Otrzymywanie za towar 0$-1500$ będzie zaliczane do kampienia score. Wyjątkiem są osoby poniżej 1200 score.

 

Towar: Alpaka (1000score) Pojazd: Burrito Wynagrodzenie: 1508$

WDS79Bg.png

Więc bez problemu można otrzymać +1500$ mając 1200 score. 🙂

Edited by DonQ
 • Haha 6
 • Yyyyyy 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z powodów pracy i mniejszej ilości czasu na grę postanowiliśmy zmienić parę zasad na plus dla naszych pracowników firmy.

2.1 Każdy pracownik jest zobowiązany do wyrobienia minimalnej normy tygodniowej w wysokości 30.000$.

2.1 Każdy pracownik jest zobowiązany do wyrobienia minimalnej normy tygodniowej w wysokości 25.000$.

 

7.6 Pracownik, który nie pojawia się na serwerze przez ponad 3 dni bez poinformowania szefostwa lub zgłoszenia urlopu zostaje zwolniony z karą -300sc.

7.6 Pracownik, który nie pojawia się na serwerze przez ponad 4 dni bez poinformowania szefostwa lub zgłoszenia urlopu zostaje zwolniony z karą -300sc.

 

1) Otrzymywanie za towar 0$-1500$ będzie zaliczane do kampienia score. Wyjątkiem są osoby poniżej 1200 score.

 

5.2 Pracownik może otrzymać awans na wyższe stanowisko pod warunkiem, że pracownik wyrobi 300.000$ i 120 score w ciągu dwóch okresów rozliczeniowych.

5.2 Pracownik może otrzymać awans na wyższe stanowisko pod warunkiem, że pracownik wyrobi 200.000$ i 80 score w ciągu dwóch okresów rozliczeniowych.

 

5.3 Wyjątek jest dla pracowników na okresie próbnym. Trwa on jeden pełny tydzień rozliczeniowy.

1.Wyjątkiem jest osoba, która w niepełnym okresie rozliczeniowym zarobiła 150 000$, takowa osoba otrzymuje awans.

5.3 Wyjątek jest dla pracowników na okresie próbnym. Trwa on jeden pełny tydzień rozliczeniowy.

1.Wyjątkiem jest osoba, która w niepełnym okresie rozliczeniowym zarobiła 100 000$, takowa osoba otrzymuje awans.

Edited by DonQ
 • Like 2
 • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. In order to use the websites of Polski Truckerski Serwer, you also need to accept the rest of our Terms of Service and Rules which are available here: Privacy Policy, Guidelines