Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Masiej

Regulamin

Recommended Posts

Regulamin dotyczy wszystkich pracowników firmy. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z nieprzestrzegania go.

 

Wymagamy od graczy wysokiej kultury osobistej oraz dbania o dobre imię firmy.

 

Norma w okresie rozliczeniowym wynosi $30,000. Brak wypracowania normy bez usprawiedliwienia może skutkować otrzymaniem ostrzeżenia.
Otrzymanie pierwszego oraz drugiego ostrzeżenia wiąże się z upomnieniem słownym, trzecie ostrzeżenie wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
Ostrzeżenie jest anulowane jeśli pracownik wypracuje normę dwa okresy rozliczeniowe z rzędu.

 

Każda czynność mogąca narazić firmę na straty pieniężne oraz wizerunkowe może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym (ilość kary score zgodna z regulaminem firm).

 

 

 

Wchodzi w życie 31.08.2020

 

 

 

 

Edited by Masiej
kupka
  • Like 1
  • Thanks! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. In order to use the websites of Polski Truckerski Serwer, you also need to accept the rest of our Terms of Service and Rules which are available here: Privacy Policy, Guidelines