Sign in to follow this  
Frg_BR

Regulamin firmy // Company rules

Recommended Posts

y5p3BZE.png

§1. Ogólne przepisy Oil-Trax
1.1. Każdy pracownik / współpracownik firmy Oil-Trax jest zobowiązany do przestrzegania poniższych przepisów.
1.2 Pracownik jest zobowiązany do wykonania minimalnego tygodniowego standardu 27 kursów załadowanych co najmniej w 100% w trybie  „Losowo” lub jeśli trasa jest wystarczająco długa w trybie „Wybieram”. (obowiązuje od 19.10.2020).
1.2.1 Zakaz transportu zwany „ kampieniem”  czyli transportu ładunków pomiędzy sąsiadującymi rozładunkami.
1.3. Nieznajomość regulaminów serwera, Ministerstwa Firm oraz firmy nie zwalnia pracowników z przestrzegania ich.
1.4. Zabrania się pozostawiania pojazdów firmowych i / lub prywatnych załadowanych przemytami na bazie Oil-Trax.
1.4.1. Pracownik jest zobowiązany do wpuszczenia ITD na bazę w celu kontroli zaparkowanych tam pojazdów.
1.5. Pracownik jest zobowiązany do utrzymania porządku na bazie, parkowania pojazdów w odpowiednich, wyznaczonych miejscach; pojazdy powinny być zatankowane i naprawione.

1.6. W firmie Oil-Trax obowiązuje zakaz tzw. zabawy nickami, tzn. zmiany nicków w trakcie rozgrywki.

1.6.1. Jeśli pisząc podanie do firmy gracz podał imię i nazwisko postaci oraz obowiązujący nick, np. Jan Kowalski, nick Kozia bródka, to tylko takimi nickami może posługiwać się w trakcie gry.

1.6.2. W przypadku zmiany nicku na inny niż wymienione w podaniu i zauważeniu tego przez Zarząd, gracz otrzyma upomnienie. Upomnienie drugie będzie skutkowało podjęciem ostrzejszych sankcji przez Zarząd z nadaniem zwolnienia dyscyplinarnego włącznie.

1.6.3. Powyższy punkt regulaminu ma na celu ułatwienie rozgrywki innym graczom oraz ułatwienie pracy służbom porządkowym.
1.7. Kierownictwo Oil-Trax  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, gdy jest to konieczne do zachowania zgodności z zasadami i przepisami Ministerstwa Firm  oraz Administracji Serwera.

 

§2. Wolne miejsca pracy
2.1. Rekrutacja w firmie Oil-Trax jest prowadzona w odpowiednim temacie. Żadna inna metoda rekrutacji nie jest akceptowana.

2.2. Po akceptacji podania gracz ma 4 dni na zgłoszenie się do Zarządu Oil-Trax w celu zakończenia procesu rekrutacji.

2.2.1. Jeśli w tym czasie nie nastąpi kontakt gracza z Zarządem Oil-Trax akceptacja zostaje anulowana a kolejne podania tegoż gracza będą odrzucane przez okres 3 miesięcy.

2.3. Gracz, który otrzymał zwolnienie dyscyplinarne z firmy Oil-Trax nie może ubiegać się o powtórne przyjęcie przez okres 6 miesięcy, a jeśli zwolnienie takowe otrzymał w poprzedniej firmie, okres karencji wynosi 3 miesiące.

2.4. Podania tzw. " skoczków" będą odrzucane z " automatu", chyba że czas pracy w poprzedniej firmie wynosił co najmniej 3 miesiące.


§3. Specjalizacja Oil-Trax
3.1. Przewozimy tylko i wyłącznie oleje i smary, są one na poziome maksymalnym 10/10.

3.1.1. Wyjątkiem są eventy towarowe organizowane przez Administrację.

 

§4. Pojazdy
4.1 Zabrania się prowadzenia pojazdów / zespołów, które nie spełniają specyfikacji firmy Oil-Trax

 

§5. Kary dla pracowników firmy
5.1 Obecnie nie ma kary dla pracownika chcącego opuścić firmę w okresie rozwoju, który przestrzegał tygodniowego standardu i nie jest zaangażowany w żadną sytuację, która może zaszkodzić dobremu imieniu firmy.
5.2. Zwolnienie dyscyplinarne od 0 do 500 punktów score( zgodne z zasadami panującymi na serwerze).
5.2.1. Zwolnienie dyscyplinarne obejmuje działania na szkodę firmy Oil-Trax  lub serwera PTS, złe zachowanie, brak kultury na otwartym czacie lub czacie firmowym, przechowywanie przemytów na bazie itp.
5.3. W przypadku spornej sytuacji, Szef wraz z Zarządem przeanalizują każdy przypadek i ocenią czy pracownik będzie podlegał karze.

5.4. Nieobecność dłużej niż 4 dni bez powiadomienia szefa lub zastępcy spowoduje zwolnienie.

5.5. Rozwożenie towarów będąc na urlopie w firmie, czyli na tzw. truckerce, lub logowanie się jako zwykły trucker, podlega karze minimum upomnienia. Podobnie wożenie towarów niezgodnych ze specjalizacją firmy. W przypadku wykrycia takiego procederu wielokrotnie w wykonaniu jednego członka firmy, kara będzie surowsza ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji - (2020/10/10) - Opracowany przez @Frg_BR

 

Podziękowanie @Pazdek udziału w tłumaczeniu regulaminu zespołu Oil-Trax na język polski.

 

English version of the Oil-Trax team rules

You must be signed in to read this content

 

Edited by Thor69
Poprawka składni w tłumaczeniu na język polski. Dodanie punktów w par.2.
  • Like 12

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this